Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny
Snöig parkering med bilar i stad.

Stadskärneutveckling

En levande och fungerande stadskärna är en viktig faktor för kommunens attraktivitet när det gäller att attrahera medborgare, företag och arbetskraft till kommun.

Staden som helhet och stadsmiljön blir alltmer viktigt för livskvalitet och utveckling. En attraktiv stadskärna påverkar inte bara det absoluta närområdet utan hela kommunen.

Stadskärnevision

I mars 2011 antog fullmäktige en vision för Nässjö stadskärna. Mycket har hänt, staden har utvecklats på väg mot visionen och nu har den uppdaterats. Målsättningen med visionen ligger kvar men omvärlden förändras och nya tankar och idéer har framkommit, inte minst i samarbete med stadens handlare och fastighetsägare.

2015 antogs Stadskärnevision 2.1 av fullmäktige.
Visionsdokumentet för Nässjö stad Pdf, 2.1 MB.

Gestaltningsprogram

Ett av målen i arbetet med utvecklingen av stadskärnan är att den ska ha en hög kvalitet på arkitektur och utformning av de offentliga rummen. För att nå det målet har tekniska servicenämnden samt miljö- och byggnämnden (nuvarande samhällsbyggnadsnämnden) antagit ett gestaltningsprogram för Nässjö.
Gestaltningsprogram för Nässjö stad Pdf, 2.6 MB.

Kontakt

Expandera Minimera

Avdelningen för tillväxt och hållbar utveckling
0380-51 80 00