Meny Stäng Sök
Meny Stäng Meny

Arbetsmarknad och jobbstrategi

Arbetsmarknad och jobbstrategi

Kommunstyrelsen har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att ta fram och arbeta efter arbetsmarknadspolicy – Nässjö kommuns Jobbstrategi.

Alla förvaltningar och bolag i Nässjö kommun är på olika sätt är delaktiga i jobbstrategin.  En del i strategin är att via arbetsmarknadsenheten, AME, skapa  möjligheter för arbetslösa att göra praktik eller andra insatser i kommunala verksamheter och bolag. Detta sker i samverkan med arbetsförmedlingen och Nässjö lärcenter. 

Vad är målet?
Målet i Nässjö kommun på kort sikt är att kommunen vid utgång 2018 ska ligga på samma nivå som snittet i Jönköpings län gällande total arbetslöshet och ungdomsarbetslöshet. Målet på lång sikt är att Nässjö kommun ska ha både en lägre total arbetslöshet och en lägre ungdomsarbetslöshet än länet i övrigt.

Kontakt

Expandera Minimera

Arbetsmarknadsenheten (AME)
0380-51 80 00
Långgatan 74, Nässjö

×
Use Google to translate nassjo.se.
Please be aware that Nässjö kommun cannot take responsibility for the accuracy of the translation.