Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Arbetsmarknad och jobbstrategi

Kommunstyrelsen har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att ta fram och arbeta efter arbetsmarknadspolicy – Nässjö kommuns Jobbstrategi.

Alla förvaltningar och bolag i Nässjö kommun är på olika sätt är delaktiga i jobbstrategin.  En del i strategin är att via arbetsmarknadsenheten, AME, skapa  möjligheter för arbetslösa att göra praktik eller andra insatser i kommunala verksamheter och bolag. Detta sker i samverkan med arbetsförmedlingen och Nässjö lärcenter. 

Vad är målet?
Målet i Nässjö kommun på kort sikt är att kommunen vid utgång 2018 ska ligga på samma nivå som snittet i Jönköpings län gällande total arbetslöshet och ungdomsarbetslöshet. Målet på lång sikt är att Nässjö kommun ska ha både en lägre total arbetslöshet och en lägre ungdomsarbetslöshet än länet i övrigt.

Kontakt

Expandera Minimera

Arbetsmarknad och integrationsenheten (AMI)
Rådhusgatan 20, Nässjö

Ansvariga
Helen Tarenius, 0380-51 72 60
Tommy Andersson, 0380-51 73 24


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.