Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Utbildningar Brinellgymnasiet

På Brinellgymnasiet har vi högskoleförberedande program, yrkesprogram, introduktionsprogram och gymnasiesärskoleprogram. Till höger hittar du länkar till mer information om varje program. Du kan också söka till en idrotts-, musik- eller dansinriktning om du vill. Läs mer om det under idrott, musik och dans.

Högskoleförberedande program

Du får lära dig grunderna i företagsekonomi, entreprenörskap, juridik och samhällsekonomi. Efter utbildningen ska du förstå hur samhällets resurser används på bästa sätt, hur ett företag är organiserat och hur det svenska rättsväsendet fungerar. Du får lära dig centrala begrepp, teorier och modeller inom ekonomi och juridik. Med hjälp av modern informationsteknik får du lära dig att presentera resultat av undersökningar på ett genomtänkt sätt, anpassat till aktuell målgrupp. Du får förståelse för hur människor tänker, känner och handlar - psykologiska kunskaper som är viktiga vid beslut och bedömningar inom både ekonomi och juridik.

För mer information och kontakt,

Tycker du om att filma, fotografera eller att arbeta med bild, måleri, skulptur och design? Här får du göra något som du brinner för - samtidigt som du får en högskoleförberedande utbildning. Du får arbeta med branschledande program som Premiere Pro, Photoshop, Illustrator och InDesign. Vi försöker i så stor utsträckning som möjligt att ha ett arbetssätt som liknar arbetslivets situationer och bedriver den med professionell utrustning. Undervisningen sker i inspirerande och välutrustade lokaler där vi jobbar med utåtriktade projekt, exempelvis utställningar. Vi åker också iväg på inspirations- och studieresor, för att få uppleva nationell och internationell konst och kultur.

För mer information och kontakt,

Naturvetenskap är en viktig förutsättning för den snabba utvecklingen i vårt moderna samhälle, till exempel inom medicin och teknik. På det här programmet gör vi mycket laborationer, exkursioner och studiebesök. Du får övas i att kritiskt iaktta men även tolka och redovisa resultat inom naturvetenskap. Genom detta utvecklar du din analytiska förmåga, ökar din kreativitet och stimulerar din nyfikenhet. Efter tre år på Naturvetenskapsprogrammet har du en mycket god grund för fortsatta studier.

För mer information och kontakt,

På Samhällsvetenskapsprogrammet får du lära dig att se världen ur ett större perspektiv, få en djupare förståelse för att kunna påverka samhället vi lever i. Detta får du genom att läsa de samhällsvetenskapliga ämnena som grund. Även kurser som rör psykologi, filosofi, demokrati och kommunikation tillhör utbildningen. Du utvecklar förmågan att ta ställning och ifrågasätta olika samhällsfrågor samt får handlingsberedskap för en värld som ständigt förändras. I årskurs 2 väljer du inriktning för att ytterligare bredda dina kunskaper om hur samhället fungerar - ur ett psykologiskt, medialt perspektiv eller samhällsvetenskapligt.

För mer information och kontakt,

Teknikprogrammet är ett tvärvetenskapligt program och utbildar dig inom teknikutveckling. Här får du ta till dig både praktiska och teoretiska kunskaper genom att experimentera, pröva, utveckla och skapa. Vi arbetar med den teknik – maskiner och programvaror - som används inom näringslivet idag. Vi lägger stort fokus på matematik, som är ett viktigt verktyg i många av kurserna och grunden för all teknikutveckling. Alla lärare inom alla ämnen sätter dig och din utbildning i centrum. Detta gör det lättare för dig att få den hjälp och det stöd du behöver. Tre år på Teknikprogrammet gör dig förberedd för både fortsatta studier och arbetslivet.

För mer information och kontakt,

Yrkesprogram

Vill du lära dig om barn och ungdomars utveckling samt hur vi lär oss olika saker? På Barn- och fritidsprogrammet får utveckla dina ledaregenskaper och lära dig planera, organisera och leda en mängd olika aktiviteter för människor i olika åldrar och med olika behov. Du lär dig att ta ansvar, att vara aktiv och att kunna samarbeta. Förutom att du lär dig om människor får du möjlighet att utveckla din fantasi och skapande förmåga. Under dina år på programmet får du prova olika fritidsaktiviteter inom till exempel idrott, kultur och friluftsliv.

För mer information och kontakt,

På Bygg- och anläggningsprogrammet får du pröva på olika yrkesområden inom branschen, för att hitta det som passar just dig. Utbildningen förbereder dig för en rad yrken där du bygger, underhåller och reparerar med hjälp av både handverktyg och maskiner. Under första året får du prova på trä, betong, mureri, måleri, och anläggning innan du väljer inriktning och yrkesutgång till årskurs 2. Du kommer att arbeta mycket praktiskt i vår bygghall och maskinhall, dels med övningar och dels med riktiga projekt.

För mer information och kontakt,

Det finns ett stort behov av kunniga elektriker samt automations- och nätverkstekniker. Under första året läser du programgemensamma ämnen och får möjlighet att testa på olika vägar inom elteknik. I årskurs 2 påbörjar du den inriktning som du väljer i årskurs 1 - automation, elteknik eller dator- och kommunikationsteknik. Vi har högaktuell utrustning för både teoretiskt och praktiskt arbete. För att kunna hålla jämna steg, men även ligga i framkant, har skolan nära kontakter med branschens företag. Där gör du även din APL, arbetsplatsförlagda utbildning, för att ytterligare bredda dina kunskaper. I elteknikbranschen väntar spännande tekniska lösningar samt stora möjligheter till fortsatt utveckling.

För mer information och kontakt,

Drömmer du om ett yrkesliv inom näringslivsbranschen som exempelvis säljare, marknadsförare och egenföretagare? På Försäljnings- och serviceprogrammet får du de baskunskaper som krävs för arbete inom försäljning och ekonomi. Kunskaper i entreprenörskap, marknadsföring, hållbarhet inom handeln, kommunikation, digital handel, och affärsutveckling är viktiga inslag i utbildningen. Vår målsättning är att du ska få insikter i företagandets och det moderna arbetslivets villkor. Du får även utveckla din förmåga att arbeta på ett kreativt och serviceinriktat sätt - både genom skoluppgifter och praktik.

För mer information och kontakt,

På Hantverksprogrammet får du både en teoretisk och praktisk utbildning. Du ska tycka om att arbeta med människor, ha en god stil- och formkänsla samt en skapande förmåga. Här får du en god grund för att börja arbeta som antingen frisör eller hår - och makeupstylist efter utbildningen. I årskurs 2 och 3 är eleverna på praktik en dag i veckan, vilket ger en bra inblick i arbetslivet och ger goda möjligheter till jobb efter studenten. Utöver praktiken håller skolans frisör- och skönhetssalong öppet en gång i veckan. Då är allmänheten välkommen för en behandling hos våra elever.

För mer information och kontakt,

Industritekniska programmet ska du välja om du tycker om teknik och vill arbeta praktiskt - och samtidigt bidra till utvecklingen av svensk industri. Vårt mål är att matcha utbildningen med elevens förutsättningar och intresse mot jobb eller studier. Många av våra elever skaffar sig yrkeskompetenser inom båda våra inriktningar, svets och CNC-teknik. Hantverkskänsla och teknikutveckling går hand i hand, inte minst med företagen som vi har ett gott samarbete med. Under utbildningen är eleverna ute på praktik hos företagen, ett moment som gör dem väl rustade inför framtiden och jobbmöjligheterna som väntar.

För mer information och kontakt,

Studier på Vård- och omsorgsprogrammet ger dig god kunskap om människan. Du lär dig allt från hur kroppen fungerar till hälsans betydelse och vikten av sunda levnadsvanor. Människans beteende och den psykiska hälsan är centrala områden inom programmet, såväl som karaktärsämnena omvårdnad, anatomi, fysiologi, social omsorg och hälso- och sjukvård. Hos oss erbjuds du en varierad undervisning, där vi blandar studiebesök, grupparbeten och föreläsningar med enskilda arbeten. I våra fina och välutrustade metodsalar skapar vi realistiska situationer när vi övar på de praktiska momenten.

För mer information om utbildningsplan och kontakt besök sidan,

Vill du ha ett tekniskt och samtidigt samhällsviktigt yrke? Som rörmokare, eller VVS-montör, får du arbeta med världens viktigaste livsmedel - vatten. I arbetet monterar du de rör och system som krävs för ett trivsamt inomhusklimat. Här får du lära dig att genomföra och underhålla vatten- och värmeinstallationer, som värmepumpar och uppvärmningsanläggningar i fastigheter av olika slag. Detta lär du dig genom att läsa bland annat energiteknik, värmelära och systemuppbyggnad. Du får också lära dig hur du arbetar efter ritningar och kopplingsscheman samt skaffar dig kunskaper om rörbockning, svetsning och lödning.

För mer information och kontakt,

Introduktionsprogram

Riktar sig till dig som inte har de godkända betyg som krävs för behörighet till ett gymnasieprogram. Den är tänkt att hjälpa dig vidare till ett nationellt program, yrkesintroduktion, någon annan fortsatt utbildning eller arbetsmarknaden.

För mer information och kontakt,

Är till för dig som har några men inte alla de godkända betyg som krävs för behörighet till ett gymnasieprogram. Tanken är att du så snart som möjligt ska kunna antas till ett yrkesprogram. För att antas krävs att du har godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk. Dessutom krävs godkända betyg i engelska eller matematik samt i minst fyra andra ämnen, eller godkända betyg i engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen.

För mer information och kontakt,

Språkintroduktion är en utbildning för dig som är nyanländ och behöver lära dig det svenska språket. Här får du också möjlighet att läsa in större delen av grundskolans ämnen för att på så sätt bli behörig till ett nationellt program eller någon annan utbildning.

För mer information och kontakt,

Vänder sig till dig som inte har de godkända betyg som krävs för behörighet till ett yrkesprogram. Syftet är att underlätta för dig att komma in på arbetsmarknaden eller att få behörighet till ett yrkesprogram.

För mer information och kontakt,

Anpassad gymnasieskola

Utbildningen är yrkesinriktad och ska utveckla elevernas färdigheter i att utföra arbetsuppgifter inom administration, handel och varuhantering där service och kommunikation är centralt. Du får grund­läggande kunskaper kring marknadsföring, inköp, försäljning samt hur man arbetar med transport och distribution av varor. Du får också lära dig om administrativt arbete och arbete med ekonomi. Administration omfattar administrativt arbete i företag och offentlig förvaltning samt kundservice inom till exempel konferenssektorn. Utbildningen ska därför utveckla elevernas kunskaper om till exempel administrativ och annan service, försäljning och bemötande.

För mer information och kontakt,

Utbildningen är yrkesinriktad och ska utveckla elevernas färdigheter i att utföra arbetsuppgifter som till exempel tillsyn, underhåll och reparationer när det gäller fastigheter och anläggningar, såväl utomhus som inomhus. Fastighetsskötsel innefattar tillsyn över lokaler och underhåll av fastigheter och anläggningar. Underhåll kan bland annat innebära renoverings- och reparationsarbeten när det gäller byggnader.

För mer information och kontakt,

Du får grundläggande kunskaper inom hantverksteknik och produktion. Under utbildningen lär du dig också hantera verktyg och tillverkningsmetoder och utveckla kunskaper om material som används inom programmets yrkesområden. Efter utbildningen ska du ha fått med dig grundläggande kunskaper och färdigheter, så att du i framtiden ska kunna arbeta inom exempelvis industri och med lättare monterings­arbeten.

För mer information och kontakt,

Följande ämnesområden ingår i det individuella programmet:

Estetisk verksamhet
Hem- och konsumentkunskap
Idrott och hälsa
Natur och miljö
Individ och samhälle
Språk och kommunikation

För mer information och kontakt,

Programmet utbildar eleverna främst inom områdena samhällsvetenskap och språk. Dessutom finns det möjlighet att fördjupa eller bredda sig inom media och miljö. Efter avslutat program ska eleverna ha kunskaper förarbete inom skilda områden. Programmet ska även kunna leda till fortsatta studier på exempelvis folkhögskola.

För mer information och kontakt,

Hur ansöker jag?

All information du behöver för att göra din ansökan hittar du här: Att söka till gymnasiet

Kontakt

Expandera Minimera

Har du frågor kring ditt val av program och olika kurser får du gärna kontakta oss:

Antagningskansliet
Ann Björkbom-Tegheim
0380-51 88 42
ann.bjorkbom-tegheim@nassjo.se

Studie- och yrkesvägledare
Anna Ferngren Porss
0380-51 79 42
anna.ferngren-porss@nassjo.se

Kristina Adolfsson
0380-51 88 74
kristina.adolfsson@nassjo.se

Marie Gustafsson
0380-51 83 71
marie.gustafsson@nassjo.se

Övriga frågor
Receptionen
0380-51 88 43
brinellgymnasiet@nassjo.se


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.