Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Anpassad gymnasieskola

Nå dina mål hos oss! Anpassad gymnasieskola är en egen skolform. Alla utbildningar är 4-åriga. Du som söker till anpassad gymnasieskola har oftast gått i anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola är en fortsättning på dessa studier.

På Brinellgymnasiets anpassade gymnasium finns fyra nationella program samt individuella program. Utbildningarna anpassas efter dina behov, uppmuntrar och arbetar för ett självständigt liv. Din utbildning är viktig för ett rikt liv idag och i framtiden. De nationella programmen ska förbereda dig för ett yrkesliv eller fortsatta studier som inte kräver en gymnasieexamen, som exempelvis folkhögskola.

Anpassade gymnasieprogram

Utbildningen är yrkesinriktad och ska utveckla elevernas färdigheter i att utföra arbetsuppgifter inom administration, handel och varuhantering där service och kommunikation är centralt. Du får grund­läggande kunskaper kring marknadsföring, inköp, försäljning samt hur man arbetar med transport och distribution av varor. Du får också lära dig om administrativt arbete och arbete med ekonomi. Administration omfattar administrativt arbete i företag och offentlig förvaltning samt kundservice inom till exempel konferenssektorn. Utbildningen ska därför utveckla elevernas kunskaper om till exempel administrativ och annan service, försäljning och bemötande.

Programfördjupningskurser

Mat och butik 1
Mat och butik 2
Handel 2
Inköp och logistik 2
Information och kommunikation 2
Service och bemötande 2
Administration 2
Form och design

APL

Under utbildningen har eleven 22 veckors APL (arbetsplatsförlagt lärande).

Utbildningen är yrkesinriktad och ska utveckla elevernas färdigheter i att utföra arbetsuppgifter som till exempel tillsyn, underhåll och reparationer när det gäller fastigheter och anläggningar, såväl utomhus som inomhus. Fastighetsskötsel innefattar tillsyn över lokaler och underhåll av fastigheter och anläggningar. Underhåll kan bland annat innebära renoverings- och reparationsarbeten när det gäller byggnader.

Programfördjupningskurser

Bygg och anläggning 2
Bygg och anläggning 3
Material och verktyg 1
Material och verktyg 2
Hantverkstekniker 1
Hantverkstekniker 2
Måleri 1
Fastighetsskötsel - inre miljö
Fastighetsskötsel - byggnation

APL

Under utbildningen har eleven 22 veckors APL (arbetsplatsförlagt lärande).

Du får grundläggande kunskaper inom hantverksteknik och produktion. Under utbildningen lär du dig också hantera verktyg och tillverkningsmetoder och utveckla kunskaper om material som används inom programmets yrkesområden. Efter utbildningen ska du ha fått med dig grundläggande kunskaper och färdigheter, så att du i framtiden ska kunna arbeta inom exempelvis industri och med lättare monterings­arbeten.

Programfördjupningskurser

Industriell produktion 1
Godshantering – truck
Hantverksteknik 1
Material och verktyg 2
Skärande bearbetning 1
Skärande bearbetning 2
Sammanfogningsteknik 1
Sammanfogningsteknik 2
Verkstadsteknik – grund

APL

Under utbildningen har eleven 22 veckors APL (arbetsplatsförlagt lärande).

Följande ämnesområden ingår i det individuella programmet:

Estetisk verksamhet
Hem- och konsumentkunskap
Idrott och hälsa
Natur och miljö
Individ och samhälle
Språk och kommunikation

Programmet utbildar eleverna främst inom områdena samhällsvetenskap och språk. Dessutom finns det möjlighet att fördjupa eller bredda sig inom media och miljö. Efter avslutat program ska eleverna ha kunskaper förarbete inom skilda områden. Programmet ska även kunna leda till fortsatta studier på exempelvis folkhögskola.

Programfördjupningskurser

Hem- och konsumentkunskap 1
Historia 1
Information och kommunikation 1
Information och kommunikation 2
Samhällskunskap – arbetslivets villkor
Administration 1
Service och bemötande 1

APL

Under utbildningen har eleven 22 veckors APL (arbetsplatsförlagt lärande).

Betyg

Som betyg för godkända resultat används E, D, C, B och A, där A är högsta betyg. För den elev som inte uppnått kraven för betyget E, sätts inte betyg.

Kontakt

Expandera Minimera

Programansvarig
AHADM, FAFAS, HPHAN, SNASAM
Henrik Karlstedt
0380-51 82 06
henrik.karlstedt@nassjo.se

Programansvarig
AHADM, FAFAS, HPHAN, SNASAM
Björn Jäderholm
0380-51 73 67
bjorn.jaderholm@nassjo.se

Programansvarig
IAIND
Johanna Tedeby
0380-51 88 13
johanna.tedeby@nassjo.se

Studie- och yrkesvägledare
Marie Gustafsson
0380-51 83 71
marie.gustafsson@nassjo.se

Rektor
Liselotte Thure
0380-51 80 59
liselotte.thure@nassjo.se

Ansökningskoder vid gymnasieval
AHADM - Administration, handel och varuhantering
FAFAS - Fastighet, anläggning och byggnation
HPHAN - Hantverk och produktion
IAIND - Individuellt program
SNSAM - Samhälle, natur och språk


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.