Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Förorenad mark

Ett förorenat område uppstår när en miljöfarlig verksamhet har lämnat gifter i marken. Marken kan ha förorenats både av aktiva och nedlagda verksamheter. Det kan därför vara svårt att veta om ett område är förorenat eller inte.

Markarbete eller sanering på förorenat område?

Om du ska genomföra ett markarbete eller en sanering i ett känt förorenat område ska du anmäla detta till kommunen.

Vid ett markarbete är det viktigt att vara uppmärksam på avvikande syn- och doftintryck från markmassorna. Det kan vara tecken på att marken är förorenad. Om du upptäcker en misstänkt förorening i samband med markarbete måste du anmäla detta till miljöenheten på kommunen. Genom att gräva i förorenade områden bidrar dutill att föroreningen sprids och du kan även bli ansvarig för att sanera.

Vem är ansvarig för en förorening?

I första hand är den som har orsakat föroreningen ansvarig. Beroende på när verksamheten var i bruk och när fastigheten köptes kan ansvarsbilden se lite annorlunda ut. Det är viktigt att veta om ens fastighet är förorenad. Det kan finnas risker med att bo eller vistas på förorenade områden. Om du vill veta mer om ansvaret för en förorenad fastighet kan du läsa "Broschyr om fastighetsägares ansvar" som finns på EBHportalen, Länsstyrelsernas juristsamverkan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.