Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Modersmålsundervisning

Modersmålsundervisning är ett eget ämne i grundskolan med egen kursplan och betygskriterier. Undervisningen sker oftast utanför ordinarie skoltid enligt Skolverkets bestämmelser. Rätten till modersmålsundervisning i skolan är reglerad i skollagen.

Varför ska man läsa sitt modersmål?

Med modersmål menas vanligtvis det språk som lärs in och talas i hemmet. Modersmålet har stor betydelse för barns språk, personlighets- och tankeutveckling. Ett välutvecklat modersmål ger bra förutsättningar att lära sig svenska och andra språk. I modersmålsundervisningen får ditt barn möjlighet att samtala, lära sig läsa och skriva på sitt modersmål. Detta stärker barnets självkänsla och identitet. Modersmålet är nyckeln till det kulturella arvet med litteratur, musik, traditioner och mycket annat som hjälper barnet att känna sina rötter.

Vilka modersmål kan man anmäla sig till?

Enheten för flerspråkighet tar emot anmälningar till alla språk, men för att vi ska kunna ordna modersmålsundervisning i ett språk måste det finnas minst fem anmälningar i kommunen i det aktuella språket. Det förutsätter också att vi kan rekrytera en lämplig lärare för aktuell undervisning. Ämnet modersmål vänder sig till de elever som har sitt modersmål som ett levande umgängesspråk. För att få delta i modersmålsundervisning behöver eleven tala språket i hemmet med en eller båda vårdnadshavarna. Eleven behöver också ha grundläggande kunskaper i språket eftersom det inte är nybörjarundervisning.

Nationella minoritetsspråk

När det gäller nationella minoritetsspråken samiska, finska, meänkieli, romani chib eller jiddisch kan undervisning ges även om barnen inte talar språket i hemmet varje dag. Läs mer på sidan Nationella minoritetsspråk.

Ansökan


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.