Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Pollinering och biologisk mångfald i stadsmiljö

Nässjö kommun och Nässjö Affärsverk (NAV) arbetar med att förbättra förutsättningarna för vilda pollinatörer. Utvalda kommunala gräsytor i Nässjö får växa fritt och blomstra.

Gräsytorna kommer att klippas mer sällan från mitten av maj till mitten av augusti. Då får den varierande floran chansen att blomma längre, vilket gynnar vilda pollinatörer.

Pollinering är en livsviktig men hotad ekosystemtjänst. Såväl matproduktion som vår natur är beroende av pollinering. En blommande gräsmatta är ett sätt att arbeta med biodiversitet och gynna vilda pollinatörer. Gräsmattor som klipps mer sällan är också mindre känsligt för torka.

Områden

  • Skogsvallsrondellen längs med Brogatan
  • Sörängsrondellen längs med Virkesgatan
  • Nära Norrbodarondellen längs med Jönköpingsvägen
  • Framför Brinellgymnasiets entré

Artrikedom i gräsmattor

Som en del av satsningen har Nässjö kommun gjort en artinventering på några kommunala gräsmattor. Utifrån denna valdes tre områden ut till en mer ängsliknande skötsel.

Vid Skogsvallsrondellen hittades bland annat rikligt med gråfibbla, åkervädd och tjärblomster. På området finns även rödlistade ängssvampar som rökfingersvamp, läderskivling och lutvaxskivling.

På ytorna vid Sörängsrondellen finns bland annat brudborste, stormåra, renfana och prästkragar. Det finns också värdefulla ängssvampar som lädervaxskivling och ängsfingersvamp.

På ytan vid Norråsarondellen hittades bland annat gråfibbla, femfingerört, brunört, teveronika samt rödlistade arterna slåttergubbe och svinrot. I området finns även ett rikt insektsliv. Pärlgräsfjäril, vitgräsfjäril och en stor population av den rödlistade mindre blåsvingen har rapporterats i närheten.

I området framför Brinellgymnasiets entré finns bland annat rotfibbla, maskros, vitklöver, teveronika, svartkämpar, ärenpris, gökärt samt spröd vaxskivling och ögonvaxskivling.

Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt

Detta nya arbetssätt som fortsatt kommer att användas har kommit till genom ett samarbete mellan Nässjö kommun, Nässjö Affärsverk (NAV) och den lokala naturvårdssatsningen LONA Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Det är ett bidrag från Naturvårdsverket som ska stimulera kommuners och ideella föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang. 

Kontakt

Expandera Minimera

Utvecklingsavdelningen
0380-51 80 00

Arbetsledare gata & park
Ulf Klang
Nässjö Affärsverk (NAV)
ulf.klang@nav.se
0380-51 71 61


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.