Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Bygga altan

Här kan du se vilka handlingar du behöver bifoga med din ansökan och hur ritningarna ska se ut.

Om bygglovet

För en- och tvåbostadshus krävs inget bygglov eller anmälan för att med mur eller plank anordna en skyddad uteplats inom 3,6 meter från bostadshuset. Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter. Det är också tillåtet att över sådana uteplatser bygga skärmtak. Skärmtaket får, tillsammans med andra bygglovsfria skärmtak på tomten, inte vara större än 15,0 kvadratmeter. Altanen får inte heller placeras närmare än 4,5 meter från tomtgränsen om inte grannarna medger det. Riksdagen har även beslutat att sådana altaner ska få strida mot gällande detaljplan eller områdesbestämmelser. Undantaget för altaner ska inte gälla för altaner i anslutning till byggnader och bebyggelseområden som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Ansökan

Du ansöker via e-tjänst.
E-tjänster - bygga nytt, bygga om eller riva

Fackmässiga ritningar

Ritningarna som bifogas med ansökan ska vara:

  • Skalenliga och måttsatta
  • Ritade med datorbaserat verktyg (CAD) eller noggrant med linjal.
  • Ritade på vitt olinjerat och orutat papper.
  • Svartvita.
  • Ritningarna ska innehålla skallinjal och ritningshuvud.

Fasadritning skala 1:100

Fasadritningar visar byggnadens fasader sedda rakt framifrån. Förutom att visa fasadens utse ende visar de marknivån, viktiga mått samt vilka material och kulörer som ska användas. Vid en bygglovsprövning är det viktigt att se hur altanen passar in i sitt sammanhang. Redo visa fasadritningar från alla relevanta väderstreck med altanen inritad.

Fasadritningarna redovisas i skala 1:100 och ska innehålla, namn på fasad efter väderstreck, altan med mått, material och kulörbeskrivning, marknivå från tomtgräns (TG) till tomtgräns och streckad linje som visar tidigare marknivå om den ändras, skallinjal samt ritningshuvud.

Planritning skala 1:100

Planritningen är ett horisontellt snitt genom huset. Den visar planlösningen och sambandet mellan huset och altanen. Vid nybyggnad gäller de krav på tillgänglighet som anges i Boverkets byggregler.

Planritningen redovisas i skala 1:100 och ska innehålla altan med mått, rumsbeteckningar, öppningsmått för nya dörrar, tillgänglighet med rullstol för mindre altaner (visas med vändcirklar med 1,3 m diameter), skallinjal samt ritningshuvud.

Ritning nuvarande utseende

Fasad- och planritningar som visar hur huset ser ut idag. Ritningarna behöver inte vara skalenliga. I samhällsplaneringskontorets arkiv finns ritningar från tidigare bygglov sparade och dessa går ofta bra att använda sig av. Kontakta Samhällsbyggnadskontoret, samhallsplaneringskontoret@nassjo.se, och uppge aktuell fastighetsbeteckning samt vilka handlingar du behöver. Är det ett större antal handlingar kan administrationen be dig komma till samhällsplaneringskontoret för att själv ta fram önskat material.

Situationsplan skala 1:400 eller 1:500

En situationsplan innehåller detaljerad information om tomten/fastigheten och visar var altanen är placerat i förhållande till tomtgränser och övriga byggnader. Det är viktigt att placeringen och måttsättningen är korrekt.

Situationsplanen redovisas i skala 1:400 eller 1:500 och ska innehålla altan samt måttsättning till tomtgräns minst två mått som är vinkelräta mot tomtgränsen.

Kartan för situationsplanen kan du hämta i kommunens kartjänst Nässjökartan. Genom att söka på din fastighetsbeteckning får du kartan över tomten/fastigheten som du kan skriva ut i pdf-format.
Nässjökartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nybyggnadskarta

Ärendet kan behöva kompletteras med en nybyggnadskarta. Handläggaren som prövar ditt ärende tar kontakt med dig och ber dig komplettera med detta. Här kan du läsa mer om vad en nybyggnadskarta är,
Nybyggnadskarta

Handläggning av ärendet

Vi ska handlägga ditt ärende inom 10 veckor. För att vi ska kunna bedöma din ansökan är det viktigt att den är komplett med fackmässiga ritningar. Studera därför exempelritningarna noga för att se vad som ska ingå. Om din ansökan inte är fullständig , kan vi begära komplettering vilket gör att handläggningstiden blir längre


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.