Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Allmän plats och torg

Det är polismyndigheten som med stöd av ordningslagen upplåter offentlig plats.

Innan du kan få tillstånd måste tekniska servicenämnden ha yttrat sig i frågan.  Avslår tekniska servicenämnden din ansökan får du inte något tillstånd.

Du behöver tillstånd för:

 • byggbelamring och inplankning
 • containrar
 • byggskyltar
 • reklam
 • torghandel och marknader
 • kiosker och gatukök
 • tillfälliga försäljningsvagnar
 • uteservering
 • möten och demonstrationer
 • cirkus/tivoli
 • konserter och övriga evenemang

Du behöver också tillstånd för trådburar och förvaring av tomemballage, julgransförsäljning, lokalvägvisningsskyltar och banderoller.

Enligt lagen om tillfällig försäljning måste du som näringsidkare ha ditt namn, din adress och ditt telefonnummer på en plats där kunderna kan se det. Detta gäller för all tillfällig försäljning, dvs. även vid torghandel och marknader.

Enligt lag har kommunen rätt att ta ut en viss avgift för att upplåta allmän plats. Kommunfullmäktige bestämmer hur denna avgift ska beräknas,
Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Nässjö, Författningssamlingen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Tillståndshavaren ansvarar för all skada som kan drabba tredje man till följd av att reglerna inte följts.

Skulle kommunen behöva göra gatu- eller ledningsarbeten eller behöver ta marken i anspråk för andra ändamål upphör tillståndshavarens rätt till området under den tid kommunen behöver nyttja marken.

Missköter du ditt tillstånd på något sätt och inte rättar dig efter kommunens eller polisens påpekande kan tillståndet återkallas.

Kontakt

Expandera Minimera

Tekniska serviceförvaltningen
Nässjö Kommun
571 80 Nässjö
0380-51 80 00
tekniska@nassjo.se


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.