Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Tillsammans sparar vi el

Tillsammans sparar vi el - för varandra, för våra företag och för våra grannar. Elsystemet hänger ihop, din insats gör skillnad.

Omvärldsfaktorer, som kriget i Ukraina, har fört med sig konsekvenser för elförsörjningen i Sverige. Det har resulterat i höga elpriser och försämrade möjligheter att importera el när vi behöver det. För att förbättra situationen behöver vi alla hjälpas åt. Vi behöver dela på ansvaret - och elen.

När vi använder mindre el, eller flyttar användningen till de tider på dygnet då belastningen på elnätet är lägre, avlastar vi elsystemet. Tillsammans minskar vi då risken för frånkoppling, som orsakas av att användningen överskrider det vi kan producera och importera.

Små insatser kan göra stor skillnad. Varje kilowattimme räknas. Här hittar du samlad information om hur vi som kommun jobbar med energifrågan och tips om hur du kan bidra.

Vad gör Nässjö kommun?

 • Inventerar energiförbrukning i samråd med verksamheterna
 • Tar fram rätt information inom energiförbrukning till verksamheterna i Nässjö kommuns fastigheter
 • Vidtar åtgärder på kort sikt som att byta direktverkande el mot värmepump
 • Tar fram åtgärdsförslag för besparingar på längre sikt
 • Distansutbildar inom energieffektivt beteende
 • Utreder av fastigheter/lokaler/utrustning som kan stängas ner.
 • Tar fram statistik på energiförbrukning
 • Samverkar med samtliga verksamheter i frågan om energianvändning, stöd och kunskapsutbyte.
 • Temperatursänkning i fastigheter (Arbetsmiljöverkets rekommendationer)
 • Anpassar ventilationssystemens drifttider bättre efter verksamhetstider
 • Anpassar drifttider på utomhusbelysning på fastigheter
 • Genomför energironder i fastigheter
 • Samverkar med verksamheterna i fastigheterna

Hur kan du bidra?

 • Se till att kontorsutrustning går ner i energisparläge när de inte används (off-läge).
 • Stäng av datorn och externa skärmar när de inte används.
 • Använd energisparprogrammet på diskmaskinen, diska bara när maskinen är full och undvik tider när elnätet är hårt belastat.
 • Skölj inte disken innan du diskar, det räcker att skrapa bort matresterna.
 • Säkerställ att belysningen inte används när den inte behövs, till exempel i rum som står tomma eller där dagsljuset är fullt tillräckligt.
 • Använd punktbelysning istället för att lysa upp onödigt stora ytor.
 • Var uppmärksam på droppande vattenkranar. Detta är ofta lätt att åtgärda vilket sparar både vatten och energi.
 • Duscha kortare stunder.
 • Se till att tilluftsdon och element inte är blockerade av möbler.
 • Stäng fönster och dörrar när de inte används. Undvik att värmen försvinner ut, men även in till rum som inte används.

Mer information

Förklaring: Basanvändningen = basen i diagrammet är sånt som alltid står på: kyl, frys, element, golvvärme, klockradio m.m. En hög basförbrukning kan bero på standby-el eller lampor som lyser i onödan. Tillfällig användning visas som ”toppar”. De bli fler och ökar i höjd ju fler apparater så som tv, dator, spis, strykjärn du startar eller ju fler lampor du tänder.

Filmer om hur vi kan spara el


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.