Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

APL - Arbetsplatsförlagt lärande

Arbetsplatsförlagt lärande, som förkortas APL, ingår i alla våra yrkesprogram. APL är en viktig del av din utbildning och den ska göra att du blir väl förberedd för att arbeta inom det yrke du utbildar dig till. Det kan vara en del av en kurs eller en hel kurs där lärandet sker utanför skolan på en arbetsplats.

Ute i verkligheten lär man sig för livet

Genom att vara på en arbetsplats i verkligheten får du använda dina kunskaper från skolan och samtidigt lära dig nya saker. Att vara på en arbetsplats kan också i många fall vara annorlunda från skolan och genom APL får du erfarenhet av hur det är att vara i yrkeslivet. Du kommer att känna dig tryggare och säkrare när du sedan får ett jobb.

Elever på Brinellgymnasiet har många möjligheter att ha kontakt med världen utanför klassrummet. Du som går yrkesprogram på Brinellgymnasiet har chansen att få göra utlandspraktik genom Erasmus+. Att praktisera i ett annat land är ett sätt att bli mer självständig, att ta initiativ, träffa nya människor och upptäcka världen.

För mer information och kontakt,

Barn- och fritidsprogrammet

APL-uppgifterna nedan görs skriftligt och lämnas in på lärplattformen Itslearning, under kursen APL. Elevernas kunskaper och förmågor bedöms av elevernas utsedda kontaktlärare på Barn- och fritidsprogrammet.

Här finns det plats för dig som handledare att skriva kommentarer om elevernas APL-period. Här ska också handledare och elev skriva under, och fylla i antal dagar eleven varit frånvarande under sin APL-period.

APL-utlåtande från handledare, mall Word, 47.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Här hittar du all information du som handledare behöver. Här finns också alla dokument eleven behöver fylla i kring sin praktik, till exempel avtal om måltidsersättning och liknande.

APL-avtal mellan skola och företag/verksamhet Word, 49.7 kB.

Checklista - introduktion av elev under APL Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Examensmål Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Handledarens roll Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Elevens roll Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Blankett för måltidsersättning Word, 142.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Information: Ersättning i samband med arbetsplatsförlagt lärande (APL) Word, 87.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Blankett för reseersättning Word, 137.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Underlag för utvärdering av APL-platsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sekretess/Tystnadsplikt
Inför varje APL-period går lärare från Barn- och fritidsprogrammet igenom vad sekretessen innebär i de olika verksamheterna eleverna ska vara på. Eleven behöver skriva under sekretessdokumentet för den verksamhet eleven gör sin APL på. Handledaren ansvarar för att detta blir gjort när eleven är på plats och behåller sedan dokumentet på arbetsplatsen.

Information belastningsregistret
Elever som gör APL i en verksamhet där barn under 18 år vistas måste begära ett utdrag från belastningsregistret hos polisen. Utdraget görs på skolan och eleven tar med detta dokument till sin APL-plats.


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.