Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Lokal naturvård

Lokal naturvård - LONA är statliga bidrag till projekt för att nå Sveriges miljökvalitetsmål. 

Staten har avsatt pengar för att stimulera kommuners och ideella föreningars naturvårdsengagemang. LONA-bidragen ska leda till projekt för att nå Sveriges miljökvalitetsmål. Från och med 2018 och tre år framåt sker en extra satsning på våtmarker.

Vem kan få bidrag?

Alla föreningar, intresseorganisationer, privatpersoner, stiftelser och kommuner kan söka bidrag för lokala naturvårdsprojekt. Alla kan komma med egna idéer på projekt eller samverka med kommunen för att genomföra projekt. Alla ansökningar görs till kommunen, som är projektansvarig.

Läs vidare om projekt som är genomförda eller pågår i Nässjö kommun på lona.naturvardsverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.