Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Elevservice A-Ö

Här finns genvägar till Edlevo, Itslearning, schema med mera samt information om exempelvis försäkringar.

Biblioteket är skolans informationscentrum och erbjuder elever och personal möjlighet att använda många olika typer av informationskällor i det dagliga arbetet. Flera av bibliotekets databaser kan du nå även hemifrån, se skolbibliotekets sida i lärplattformen för mer information. Vi hjälper gärna till både med att söka information och hitta bra böcker att läsa.

För mer information och kontakt,

Brinellgymnasiets eget café, Brinellhörnan, ligger centralt på skolan. Här kan du köpa mackor, frukt, mat, mellanmål och godis.

Brinellhörnan har ett stort utbud av mellanmål. Här finns också frysta maträtter för den som är hungrig och godis för den som är sötsugen. Behöver du ett nytt kollegieblock, en penna eller liknande är det här rätt ställe att gå till.

Utanför Brinellhörnan finns en stor öppen plats med bänkar, bord och stolar för den som vill fika, plugga eller bara umgås mellan lektionerna.

Ledighet och frånvaro

Om en elev är sjuk ska sjukanmälan ska göras till mentor före klockan 08.15. Anmälan ska även göras i Edlevo. I det fall en vårdnadshavre inte har tillgång till en smartphone lägger mentor in frånvaron i systemet. Om eleven insjuknar under skoldagen kontaktas vid behov skolsköterska och mentor meddelas. Sjukanmälan måste göras varje dag, om sjukdomen fortsätter.

För mer information,

Ladda ner appen Edlevo eller logga in via webben

Du laddar ner appen för skolsystemet Edlevo till din mobil eller surfplatta. Appen finns på Google play och i App store. Om du inte har tillgång till telefon eller surfplatta går det bra att använda dator och logga in på Edlevo via webben. Du loggar in med BankID.

För mer information,

Edlevo

Brinellgymnasiets elevboende ligger på Brinellgatan 2 i Nässjö och har 66 lägenheter. Antingen bor du ensam i en etta eller så delar du lägenhet med en kompis och bor då i en tvåa. Huset har åtta våningar samt en källare.

För mer information och kontakt,

Olycksfallsförsäkringen med Protector gäller inte vid sjukdom.

I nedan två dokument hittar du bland annat mer information om vilka grupper som omfattas av försäkringen:

Viktigt att tänka på

Om du, ditt barn eller annan anhörig drabbas av skada är det viktigt att tänka på följande:

  • Uppsök läkare eller tandläkare som är ansluten till Försäkringskassan.
  • Spara alla kvitton i original.
  • Om det finns behov av taxi till och från skolan på grund av olycksfallet ska detta vara styrkt med ett intyg från behandlande läkare. Av intyget ska det framgå under vilken tid taxi beviljats.
  • Innan taxiresorna till och från skolan beställs, ska Protector kontaktas för bekräftelse. Skicka intyget via fax. Efter bekräftelse från Protector kan beställning av taxiresor göras.

Anmäla skada

Du kan anmäla skada på två sätt:

Skadestånd

Om du anser att kommunen på grund av försummelse eller med avsikt vållat dig en skada kan du rikta ett skadeståndskrav mot kommunen.

För mer information och kontakt,

Hur får vi in dina personuppgifter och vilka uppgifter behandlas?

När du kontaktar Nässjö kommuns kontaktcenter, förvaltningar eller bolag samlar vi in personuppgifter om dig. Det krävs för att fullgöra ansvaret inom exempelvis barnomsorg, ekonomiskt bistånd, bygglov eller om du har kontaktat oss via mejl, telefon, sociala medier eller använt någon av kommunens e-tjänster.

Nässjö kommun får även personuppgifter från andra än från dig. Sådana uppgifter kan komma från andra myndigheter eller hämtas från Skatteverkets tjänster för att användas för adressuppdateringar eller för att till exempel kontrollera vem som är vårdnadshavare för en omyndig person.

Vi behandlar personuppgifterna enligt Dataskyddsförordningens (GDPR:s) föreskrifter. Behandlingen kan innebära att vi samlar in, lagrar, eller vidtar någon annan åtgärd med dina personuppgifter. Vi behandlar bara de uppgifter som vi behöver och vi vidtar nödvändiga åtgärder för att skydda åtkomsten till dina personuppgifter. Önskar du ta del av information gällande en specifik personuppgiftsbehandling är du välkommen att kontakta oss.

I Nässjö kommuns organisation ansvarar respektive nämnd och bolag för att dina personuppgifter behandlas lagligt och korrekt, det är alltså nämnderna och bolagsstyrelserna som är personuppgiftsansvariga.

Dina rättigheter

Du har rätt att ta kontakt med oss för att få veta vilka personuppgifter vi hanterar som rör dig. Handläggningen av din begäran påskyndas om du kontaktar berörd förvaltning direkt alternativt preciserar vilka verksamheter som avses. Du har också möjlighet att få felaktiga uppgifter rättade.

Klagomål över personuppgiftsbehandlingen kan lämnas till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndigheten: imy@imy.se. För kommunen finns även ett dataskyddsombud med uppdrag att bland annat ge information och kontrollera att lagstiftningen följs.

9 januari öppnar ansökningsperioden i vårt system Dexter. Då ansöker du till det program du önskar läsa i första-, andra-, tredjehand. Du kan välja fler program än så om du vill. Det viktiga är att din ansökan måste vara inne senast 9 februari. Då stänger ansökningsperioden. Tänk på att välja det du helst vill läsa som ditt förstahandsval, det program du näst helst vill läsa som ditt andrahandsval och så vidare. När du kommer in på ett program tas alla lägre sökningar bort. Exempelvis om du kommer in på det du valt i andrahand så plockas din ansökning som du gjort i tredje och fjärdehand bort.

Den 2 april är den preliminära antagningen klar och syns i Dexter. Denna antagningen baseras på de betyg du får vid jul 2023. Kom du inte in på det program du önskade mest har du självklart en ny chans, slutantagningen går på ditt slutbetyg som du får i juni 2024. Ökar du dina poäng och betyg ökar också dina chanser att komma in på det program du önskar läsa.

För mer information, datum och kontakt,

Som ny elev på Brinellgymnasiet måste du fylla i vår e-tjänst för att få information och lämna in dina uppgifter.

Brinellgymnasiets skolstart - Självservice Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Varje år delas flera hundra tusen kronor ut på skolan. Pengarna delas ut både under läsåret och vid skolavslutning och student. Donationerna kommer ifrån Aktiestinsen Lennart Israelssons Gymnasiefond,  Stiftelsen Aktiestinsens gymnasiefond för järnvägsutbildning och Göte Öhrskogs gymnasiestiftelse.

För mer information och kontakt,

Vi kan hjälpa till med information om de olika programmen, inriktningar och kursval med mera och det är också till oss du vänder dig när du önskar byta någon kurs eller om du vill byta program.

Vi informerar om yrkesval och vidare studier, vad som gäller om man önskar läsa vidare på högskola eller andra eftergymnasiala utbildningar. Det kan handla om behörighetsregler, hur man räknar ut sitt jämförelsetal, meritpoäng med mera.Information ges klassvis men även enskilt till elever som önskar det.

Vägledningssamtal är vår profession – om du känner dig osäker på vad du vill göra i framtiden och behöver bolla dina idéer och tankar med någon är du välkommen att kontakta oss!

På flera av våra program har du möjlighet att läsa kursen entreprenörskap och starta ett UF-företag.. Under UF-året får du träna på att ta eget ansvar, knyta kontakter utanför skolan och bygga upp ett nätverk, delta i olika UF-tävlingar och chans att ta ditt företag till SM i Ung Företagsamhet. Samtliga UF-företag får söka stipendium från Lennart Israelssons Gymnasiefond för sitt UF-företagande.

För mer information och kontakt,

Kontakt

Expandera Minimera

brinellgymnasiet@nassjo.se
0380-51 88 43

Adress
Brinellgatan 52
571 35 Nässjö

Sjukanmälan elever
Anmäl ledighet och frånvaro i Edlevo

Receptionen/Lärare
0380-51 88 43
Öppet 08.00-16.00

Antagning
Ann Björkbom-Tegheim
0380-51 88 42
ann.bjorkbom-tegheim@nassjo.se

Elevhälsa

Elevboende

Brinellsalongen

Vill du ha en kopia på dina betyg?
Använd e-tjänsten för betyg. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Busskort
Ann Björkbom-Tegheim
0380-51 88 42
ann.bjorkbom-tegheim@nassjo.se


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.