Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Cisterner

Tänker du installera en cistern eller hantera mer än 250 liter brandfarlig vätska inom ett vattenskyddsområde måste du informera samhällsplaneringskontoret om detta i god tid.

Cisterner som installeras inomhus är undantagna informationsplikten. En avgift tas ut för handläggning av ärendet. Om våra taxor och avgifter (länk)
 
Cisterner som tagits ur bruk skall anmälas till samhällsplaneringskontoret.

Tänker du gräva ned en cistern eller ställa en cistern på din fastighet utomhus ovan mark måste du informera samhällsplaneringskontoret om detta. Det måste du göra innan den installeras.

När en cisternen tas ur bruk måste du tömma och rengöra den. Påfyllningsrör ska tas bort eller plomberas för att förhindra att påfyllning sker av misstag. Cisternen bör tas bort och skrotas. Anmälan om att cistern tagits ur bruk skickas till samhällsplaneringskontoret.

Blankett för Information om installation eller anmälan om cistern ur bruk:

Vanliga frågor

Vad händer om jag glömmer att informera kommunen?

Har du inte informerat om att du har installerat en cistern får du betala en miljösanktionsavgift. Avgiften är densamma i hela landet och ska betalas oavsett om överträdelsen begåtts avsiktligt eller av misstag.

Mer information: Förordningen om miljösanktionsavgifter

Vilka regler gäller inom vattenskyddsområde?

​Inom ett vattenskyddsområde finns strängare krav på placering, sekundärt skydd (t.ex. invallning) samt informationsskylt på cisternen.

Mer information: Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor NFS 2003:24

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.
×
Use Google to translate nassjo.se.
Please be aware that Nässjö kommun cannot take responsibility for the accuracy of the translation.