Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Cisterner

Tänker du installera en cistern eller hantera mer än 250 liter brandfarlig vätska inom ett vattenskyddsområde måste du informera samhällsplaneringskontoret om detta i god tid.

Om du tänker installera en cistern eller ta en cistern ur bruk kan du vara skyldig att informera samhällsplaneringskontoret om detta. Från den 1 juli 2018 gäller nya regler kring hanteringen av petroleumprodukter, andra brandfarliga vätskor och spillolja:

  • Reglerna gäller vid förvaring av brandfarliga vätskor med en flampunkt under 100 grader, till exempel diesel, bensin, eldningsolja samt spillolja i cisterner som rymmer mer än 1 kubikmeter.
  • Inom vattenskyddsområde gäller reglerna redan vid cisterner på över 250 liter.
  • Reglerna gäller även mobila och tillfälligt uppställda cisterner.

Installation – informera samhällsplaneringskontoret i god tid

Senast 4 veckor innan en cistern installeras eller åter tas i drift ska du skriftligen informera samhällsplaneringskontoret om det. Använd blanketten,
Information om installation av cistern eller anordning för förvaring av brandfarlig vätska Pdf, 182.3 kB, öppnas i nytt fönster..

Cistern som tas ur bruk – informera samhällsplaneringskontoret

En cistern som tas ur bruk ska tömmas och rengöras. Om cisternen lämnas kvar ska påfyllningsrör tas bort eller plomberas för att förhindra att påfyllning sker av misstag. Använd blanketten,
Information om att cistern tagits ur bruk Pdf, 198 kB, öppnas i nytt fönster..

Avgift för handläggning

Samhällsplaneringskontoret tar ut en avgift för att handlägga installation av cistern.

Miljösanktionsavgift

Har du inte informerat om att du har installerat en cistern är det förenat med en miljösanktionsavgift på 1000 kronor. Avgiften är densamma i hela landet och ska betalas oavsett om överträdelsen begåtts avsiktligt eller av misstag.

Besiktning

Alla cisterner som innehåller petroleumprodukter, brandfarliga vätskor eller spillolja ska besiktigas av ett ackrediterat företag. Det gäller oavsett om de står inomhus, utomhus, i eller ovan mark. Besiktningen ska göras med 6 eller 12 års intervall, beroende på vilken typ av cistern det är.

Läckage

Kontakta samhällsplaneringskontoret om du misstänker att mark- eller vattenområde har blivit förorenat till följd av läckage. Är det ett akut läckage ska du omedelbart kontakta räddningstjänsten på 112.

Andra tillstånd kan behövas

Vid installation av cistern kan det också vara aktuellt med bygglov eller tillstånd från räddningstjänsten.

Vattenskyddsområde

Inom ett vattenskyddsområde finns strängare krav på placering, sekundärt skydd (t.ex. invallning) samt informationsskylt på cisternen.


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.