Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Utveckling i Nässjö

Antalet projekt som pågår i en kommun av Nässjös storlek är naturligtvis många och varierande. Vi sanerar sjöar, planerar för nya bostäder, utvecklar landsbygden, bygger om skolor och mycket mer.

Alla våra projekt handlar till syvende och sist om att skapa en attraktiv kommun som både lockar nya invånare och som får oss som bor här att stanna kvar. Här hittar du mer information om våra olika pågående utvecklingsprojekt.

Aktuella utvecklingsprojekt

Demokrativeckan i Nässjö

2021-10-26 | 16:00

2021 år är det 100 år sedan Sverige införde allmän och lika rösträtt för män och kvinnor. Det var...

Västra staden

2021-10-20 | 14:15

Nu är planprogrammet för Västra staden ute på samråd. Du har möjlighet att läsa det och lämna synpunkter på...

Enkätresultat kring framtida ortsutveckling

2021-09-30 | 11:18

Under hösten 2020 genomfördes två enkätundersökningar om framtida utveckling i kommunens orter. Den ena som...

Landsbygdsutveckling i Nässjö

2021-06-02 | 15:59

En viktig del av Nässjö kommuns arbete med landsbygdsutveckling är medlemskapet i Leaderområdet Astrid...

Hundrastgård i Nässjö

2021-03-19 | 12:37

Ett stort tack till alla som varit med och tyckt till kring placeringen av hundrastgården i Nässjö.

Simhallsprojektet

2020-05-18 | 08:53

Ett projekt pågår för att möjliggöra byggnation av en ny simhall i Nässjö.

En halv miljon idéer - Medborgarbudget
Gå till bloggen