Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Utveckling i Nässjö

Antalet projekt som pågår i en kommun av Nässjös storlek är naturligtvis många och varierande. Vi sanerar sjöar, planerar för nya bostäder, utvecklar landsbygden, bygger om skolor och mycket mer.

Alla våra projekt handlar till syvende och sist om att skapa en attraktiv kommun som både lockar nya invånare och som får oss som bor här att stanna kvar. Här hittar du mer information om våra olika pågående utvecklingsprojekt.

Aktuella utvecklingsprojekt

Simhallsprojektet

2022-12-12 | 08:53

Ett projekt pågår för att förverkliga en ny simhall i Nässjö.

Pollinering och biologisk mångfald i stadsmiljö

2022-05-25 | 11:34

Nässjö kommun och Nässjö Affärsverk (NAV) satsar på att förbättra förutsättningarna för vilda pollinatörer....

Hundrastgård i Nässjö

2022-03-17 | 15:40

Nässjös hundrastgård ligger i norra delen av Ingsbergssjön.

Medborgarbudget

2022-03-02 | 15:41

Rockfestival, takodlingar, trampolinpark eller aquaponikanläggning. Hur vill du utveckla platsen du bor på?...

Västra staden

2021-10-20 | 14:15

Samhällsplaneringskontoret har tagit fram en detaljplan för etapp ett i Västra staden, en helt ny stadsdel...

Enkätresultat kring framtida ortsutveckling

2021-09-30 | 11:18

Under hösten 2020 genomfördes två enkätundersökningar om framtida utveckling i kommunens orter. Den ena som...