Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Medborgarbudget

Medborgarbudget

Rockfestival, takodlingar, trampolinpark eller aquaponikanläggning. Hur vill du utveckla platsen du bor på? Nässjö kommun vill ta vara på de idéer som finns på landsbygden. Därför finns medborgarbudget.

Som invånare påverkar du utvecklingen

Medborgarbudget är ett sätt att involvera medborgare i beslut om hur kommunens resurser ska användas. Metoden är en form av medbestämmande. Det betyder att du som invånare är med och lämnar förslag och röstar.

Syftet är att öka det lokala engagemanget och möjligheten för kommuninvånare på landsbygden att påverka sin närmiljö och utvecklingen i samhället.

Tolv planeringsområden

Nässjö kommun har tolv planeringsområden där medborgarbudget ska genomföras. Områdena består av de största orterna i kommunen med omgivande landsbygd. Varje år genomförs en medborgarbudgetprocess i en eller två av dessa områden beroende på områdets storlek. Alla som bor inom området kan lämna in förslag kring hur pengarna ska användas. Det kan vara både fysiska åtgärder och gemensamma aktiviteter. En projektgrupp från Nässjö kommun utvärderar förslagen och bearbetar förslagen tillsammans med förslagsställarna. Sedan får ni rösta på de alternativ som är genomförbara. Slutligen genomförs de satsningar som fått flest röster.

Tillsammans skapar vi en levande landsbygd!

Karta över planeringsområden

Kartan visar i vilket planeringsområde du bor.

Tidplan för medborgarbudget

För kommunens tolv planeringsområden gäller följande tidplan för uppstart av medborgarbudget:

 • 2022 - Bodafors
 • 2023 - Forserum
 • 2024 - Anneberg
 • 2025 - Malmbäck
 • 2026 - Ormaryd och Solberga
 • 2027 - Grimstorp och Fredriksdal
 • 2028 - Flisby och Äng
 • 2029 - Sandsjöfors och Stensjön

De sju stegen i medborgarbudget

Modellen bygger på sju steg:

 1. Ta fram kriterier för hur prioriteringarna ska gå till. Specificera villkor som måste uppfyllas för att ett förslag ska gå att rösta på.
 2. Marknadsföring för att involvera så många som möjligt i området.
 3. Idégenerering där invånarna får komma med idéer på hur resurserna ska användas.
 4. Arbeta med idéerna tillsammans med invånarna och välj ut ett antal utifrån uppsatta kriterier.
 5. Låt invånarna prioritera vilka idéer som ska genomföras.
 6. Genomföra idéerna med medskapande av invånarna i området.
 7. Följ upp

Kriterierna utgör grunden för processen och styr vad pengarna ska användas till. De beslutas politiskt. Utifrån satta kriterier får medborgarna lämna in förslag på vad som ska genomföras. Idéerna bearbetas sedan tillsammans med tjänstepersoner. De idéer som är möjliga att genomföra och uppfyller kriterierna går vidare till prioriteringsfasen där invånarna är med och prioriterar.

När prioriteringen är klar genomförs de förslag som ryms inom budget. Arbetet med medborgardialog utvecklas hela tiden och medborgarna är på olika sätt involverade i utvärdering och förändring av processen.

Behov, värderingar och prioriteringar

Det finns flera positiva effekter av att arbeta med medborgarbudget. Medborgarnas kunskap om kommunens verksamhet ökar och tjänstepersoner får större kunskap om invånarnas behov, värderingar och prioriteringar.

Erfarenheter från arbete med medborgarbudget runtom i världen visar att:

 • medborgarnas engagemang ökar
 • den sociala sammanhållningen stärks
 • förståelse för komplexa verksamheter som kommun/landsting ansvarar för förbättras
 • en förflyttning sker ifrån protestaktiviteter till proaktivt förhållningssät
 • förtroendevalda får ökade kunskaper om medborgarnas behov, prioriteringar och förväntningar
 • medborgarnas tillit till de förtroendevalda och det demokratiska systemet ökar

Se filmen Medborgarbudget - en demokratisk process

Filmen beskriver medborgarbudgetens alla steg. Du får också ta del av erfarenheter från Nässjö kommun. Den är 7 minuter lång. Klicka på länken eller bilden för att komma till filmen på sidan,
Medborgarbudget, film SKR Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Bild som visar en videospelare med texten medborgarbudget - en demokratisk process. I bakgrunden är det en sjö med brygga, båtar och skog.

För att en idé ska kunna gå att rösta på ska den handla om en aktivitet eller förbättring av den fysiska miljön i samhället.

Förslaget ska på olika sätt utveckla områdets:

 • Attraktivitet
 • Gemenskap
 • Förutsättningar för rörelserikedom

Med fysisk åtgärd menas att man förbättrar anläggningar i Bodafors, eller bygger nya. Det kan till exempel vara badbrygga, minibibliotek, trampolinpark, utescen, planteringar, bihotell, skulpturer eller belysning.

Med aktivitet menas något medborgarna kan göra tillsammans till exempel poesifestival, motionslopp, hackathon, skattjakt, filmkväll, utomhusbingo eller galamiddag.

För att idén ska godkännas för röstning måste den också:

 • Vara till för en bred målgrupp och kunna användas av så många som möjligt
 • Vara öppet för alla utan inträde.
 • Vara möjligt att genomföra samma år eller året efter
 • Lämnas in skriftligt till Nässjö kommun inom angiven tidsperiod och innehålla aktuella kontaktuppgifter.
 • Rymmas inom ramen för kommunallagen och andra lagar och regler som begränsar vad en kommun får göra. Den får heller inte strida mot svensk lagstiftning, till exempel genom att vara diskriminerande, miljöförstörande etcetera.

Du som lämnar in förslaget behöver också delta i bearbetningen av förslaget. Det kan röra sig om att komma med förslag på plats, ha synpunkter på val av utrustning och material eller att vara med och arrangera. Vi behöver din hjälp för att göra genomförandet så likt din idé som möjligt.

Vad får det kosta?

För att din idé ska vara genomförbar får den inte kosta mer än 200 000 kronor. Om det rör sig om en fysisk förbättring ska förslaget placeras på en allmän plats. Det ska också kunna skötas och underhållas långsiktigt. Det kan antingen vara en lokal förening eller Nässjö kommun som sköter om anläggningen. Nässjö kommun undersöker kostnad för skötsel innan röstning, om du inte själv redan vet.

Medborgarbudget börjar med idéinlämning och avslutas med en invigning av de förslag som fått flest röster. Så här går processen till. 

Formulera din idé och lämna in förslaget

Medborgarna lämnar in sina idéer till kommunen, antingen en och en eller flera tillsammans. Idéerna ska utveckla samhället och göra platsen attraktiv. Det anordnas också kreativa idémöten där de som medverkar kan spåna tillsammans i grupp.

Alla medborgarna får lämna in sina idéer till kommunen under en avsatt period. Du kan lämna in din idé digitalt, via telefon, mejl eller i posten. Det anordnas också kreativa idémöten där de som medverkar kan spåna tillsammans i grupp. Om ni är fler i en grupp eller förening som har en idé som rymmer inom projektets ramar kan ni lämna in förslag som grupp.

När alla idéer har kommit in lämnas de över till en projektgrupp på Nässjö kommun som bearbetar, finslipar och kostnadsberäknar idéerna i dialog med de som lämnat förslag.

Röstning på favoriterna

Nu är det dags för de boende i planeringsområdet att bestämma vad pengarna ska gå till. En omröstning anordnas med förslagen som är genomförbara inom projektets ramar. De boende röster på de förslag de tycker är bäst och skulle bidra till utveckling på sin hemort.

Genomförande och invigning

De förslag som får flest röster och ryms i budgeten genomförs. Om en förening ska vara inblandat i genomförandet planeras det tillsammans med kommunen och nödvändiga avtal signeras. När förslagen är färdiga uppmärksammar vi det med invigning tillsammans. Då firar vi att era idéer har blivit verklighet.

Nu drar medborgarbudget igång. I Anneberg satsas 500 000 kronor. Alla kan lämna in kreativa förslag på hur pengarna ska användas. Hur vill du utveckla Anneberg med omnejd?

Formulera din idé och lämna in förslaget. Därefter bearbetar Nässjö kommun förslaget tillsammans med dig. Idéinlämningen är öppen 8 april – 5 maj 2024.

Efter sommaren sätter röstningen igång, mer information kommer.

Så lämnar du in din idé

Skolelever har möjlighet att lämna förslag 10 april kl. 11.00-13.00 då vi besöker Annebergs skola.

Välkommen till idémöte

Onsdag 17 april kl. 18.00 bjuder vi in till information och workshop för alla som är intresserade av medborgarbudget. Ta chansen att spåna kreativa idéer tillsammans med andra. Mötet är öppet för alla, både vuxna och barn. Vi bjuder på fika. Ingen föranmälan krävs. Plats: Granvalla, Anneberg.

Idéer har lämnats in, röstningen är klar och nu påbörjas genomförandet.

725 invånare i Forserum har röstat och här är resultatet

På första plats kom förslaget om en sommarcykelväg till badplatsen vid Storsjön. Andra plats gick till förslaget om ett promenadstråk runt Forssjön. Upprustning av stigar hamnade på en tredje plats.

Bland de tio första platserna finns förslagen som en hinderbana för träning, en nedgrävd studsmatta och omklädningsbås samt sittplatser på badplatsen vid Storsjön.

725 invånare runt Forserum har röstat och vi tackar er för att ha deltagit i processen. Det är ni som har fått bestämma över hur ni vill att Forserum utvecklas genom Medborgarbudget.

Genomförandet

Arbetet planeras komma i gång under våren och sommaren 2024. Vi börjar med att genomföra förslagen som står längst upp i listan och jobbar oss neråt till budgeten på 500 000 kr tar slut. Skulle vi inte ha råd för en dyrare satsning efter att vi genomfört de vinnande förslagen går vi vidare till nästkommande förslag som rymmer inom budgeten. Nedan hittar ni rangordningen för alla förslag som gick att rösta på.

 1. Sommarcykelväg till badplatsen
 2. Promenadstråk runt Forssjön
 3. Upprustning av stigar
 4. Hinderbana för träning
 5. Nedgrävd studsmatta
 6. Omklädningsbås och sittplatser vid Storsjöns badplats
 7. Utomhusbio
 8. Hinderbana för lek
 9. Hundrastgård
 10. Utegym
 11. Brygga i Lillsjön
 12. Plats för häng vid Forssjön
 13. Sittplatser med pergolatak
 14. Parkbelysning
 15. Ny lekutrustning
 16. Två vindskydd med grillplatser
 17. PIFFL aktivitetsbox
 18. Infartsskyltar, Nya träd längs vägen
 19. Klätterlek
 20. Lekfulla sittplatser vid kärleksstigen
 21. Scen vid kärleksstigen
 22. Bänkar och bord
 23. Info-point vid Forserums station
 24. Asfaltering av trottoarer i centrum
 25. Skuggande träd vid lekplatsen

Idéer har lämnats in, röstningen är klar och nu pågår genomförandet. Under sommaren 2023 kom badflotten på plats och ett avtal för skötsel är framtaget med Fiskeklubben Grimmen. Under hösten 2023 färdigställdes sommarcykelvägen och planteringen av körsbärsträd i Erikslundsparken.

400 invånare i Bodafors har röstat och här är resultatet

På första plats kom förslaget om en ny badflotte vid Vareviksbadet. Andra plats gick till förslaget om en allé av japanska körsbärsträd som ska planteras i Erikslundsparken. En sommarcykelväg mellan Parkgatan och tennisbanorna vid Eksjövägen hamnade på en tredje plats.

Bland de tio första platserna finns förslagen som Friluftsscenen vid aktivitetsområdet bortom B-Fabriken, en liten skatepark vid Emåvallens entré, en boulebana på Emåvallen och en ny basketplan i parken vid Tallgatan.

Över 400 invånare runt Bodafors har röstat och vi tackar er för att ha deltagit i processen. Det är ni som har fått bestämma över hur ni vill att Bodafors utvecklas genom Medborgarbudget.

Nu går vi in i genomförandefasen för projektet. Det är tänkt att vi kommer kunna genomföra några av de vinnande förslagen redan inför sommaren så håll utkik!

Genomförandet

Vi börjar med att genomföra förslagen som står längst upp i listan och jobbar oss neråt till budgeten på 500 000 kr tar slut. Skulle vi inte ha råd för en dyrare satsning efter att vi genomfört de vinnande förslagen går vi vidare till nästkommande förslag som rymmer inom budgeten. Nedan hittar ni rangordningen för alla förslag som gick att rösta på.

 1. Badflotte
 2. Japanska körsbärsträd
 3. Sommarcykelväg
 4. Friluftsscen
 5. Skatepark
 6. Boulebana
 7. Basketplan
 8. Utomhusbio
 9. Naturlekplats
 10. Basketdag, Blomsteräng, Hundrastgård
 11. Jättestol
 12. Lekland
 13. Fotbollsturnering, Hinderbana
 14. Linbana
 15. Studsmatta
 16. Klätterlek
 17. Konsert
 18. BMXbanan
 19. Bänkbord park
 20. Bänkbord på torget
 21. Solsoffor
 22. Pergola
 23. Snurrnät och hängmatta
 24. Odlingsföreläsningar, Matlagningskurs
 25. Tavelvägg

Kontakt

Expandera Minimera

Utvecklingsavdelningen
0380-51 80 00


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.