Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Hjälpmedel

Om du har en funktionsnedsättning finns det hjälpmedel för att förbättra, uppväga eller bevara en nedsatt förmåga.

En kommunal distriktssköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast kan skriva ut det hjälpmedel du behöver. I vissa fall krävs kontakt med läkare med specialistkompetens. Den som skriver ut hjälpmedlet gör en bedömning utifrån ditt behov. Ibland behövs ett hembesök. 

Avgift för utprovning av hjälpmedel

Efter du fått stöd och hjälp med rehabilitering så skickas faktura från Nässjö kommun som benämns som en hälso- och sjukvårdsavgift. Avgiften skickas ut från kommunens avgiftshandläggare och är uppdelad på engångsavgift eller månadsavgift.
Avgifter i socialtjänsten; Hälso- och sjukvårdsavgift

Du som bor på särskilt boende, korttidsboende, har personlig assistans eller är under 19 år är berättigad till rehabilitering kostnadsfritt.

Ansvar för hjälpmedel

Region Jönköpings län ansvarar för:

  • ortopedtekniska hjälpmedel syn- och hörselhjälpmedel
  • diabeteshjälpmedel
  • stomihjälpmedel
  • logopedförskrivna kommunikationshjälpmedel
  • hjälpmedel vid personlig medicinsk behandling

Läs mer på 1177.se om hur det går till att få hjälpmedel.

Återlämna hjälpmedel

Hjälpmedel som skrivs ut är ett lån och ska återlämnas när du inte längre behöver det. Under tiden du lånar ett hjälpmedel är du ansvarig för dess skötsel och underhåll. I Nässjö kommun återlämnas hjälpmedel på Parkgården, utanför entré A, Rådhusgatan 14. Då ska det vara rengjort och märkt med användarens namn och kontaktuppgifter.

Egenansvarsprodukter

En del enklare hjälpmedel får man bekosta själv, så kallade egenansvarsprodukter. För mer information - ring rehabenheten på telefonnummer 0380-51 88 55. Telefontid helgfria vardagar kl 8-12 (semesterperiod 8-10).

Kontakt

Expandera Minimera

Rehabenheten
0380-51 88 55

Telefontid måndag-fredag kl. 08.00-10.00


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.