Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Bra att veta vid anmälan eller ansökan om värmepump

Vid handläggandet av anmälan för värmepump finns det olika områden som samhällsplaneringskontoret tittar på vid handläggningen. Nedan kommer en kort sammanfattning av dessa.

Handläggningstid

Handläggningstiden är 6 veckor. Det gäller att skicka in anmälan i god tid innan anläggningen är tänkt att påbörjas. Behöver vi begära någon form av komplettering pausas handläggningstiden tills kompletteringen har inkommit till oss.

Anmälan och ansökan

En anmälan ska göras för att vi ska kunna handlägga ärendet.

Ligger anläggningen inom vattenskyddsområde behöver man tillstånd av Samhällsplaneringsnämnden. Det innebär en lite längre handläggningstid än vanligt. Det innebär också att det tillkommer extra skyddsåtgärder vid anläggandet för att skydda vattentäkten. Ett tillstånd har en högre avgift än vad ett anmälningsärende har. Anmälan och ansökan gör du via e-tjänst,
Anmälan/ansökan om installation av värmepump, Självservice Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nytt borrhål eller byte av värmepump?

Ett nytt borrhål, fördjupning av befintligt borrhål eller förlängning av kollektorslang, kräver en ny anmälan. Ditt ärende kommer då att hanteras som en ny anmälan. Vi tar ut en avgift för handläggning av informationen.

Grannyttrande

Ifall ett borrhål hamnar närmare än 10 meter från fastighetsgränsen behövs det ett grannyttrande från grannen.

Situationsplan

En situationsplan behöver skickas in med anmälan för att vi ska kunna handlägga ärendet. Har fastigheten enskilt vatten och avlopp behöver det vara inritat på kartan. Ni kan enkelt ta ut en situationsplan från Nässjökartan, som finns på Nässjö kommuns hemsida.

Avstånd

Vi kontrollerar att kollektorslang och energibrunn håller rätt avstånd enligt tabellen nedan:

Anläggning och avstånd

Värmepumpsanläggning

Skyddsobjekt

Rekommenderat skyddsavstånd

Bergvärme

Borrad vattenbrunn

30 m

Bergvärme

Grävd vattenbrunn

20 m

Ytjordvärme

Vattenbrunn

20 m

Ytjordvärme

Infiltration

10 m

Bergvärme

Infiltration

30 m

Bergvärme

Energibrunn

20 m

Bergvärme

Husfasad

4 m

Bergvärme

Fastighetsgräns

10 m


Köldmedium

Anläggningskollen, alltomfgas.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. går det att se ifall anläggningen kommer att omfattas av läckagekontroll enligt EU:s förordning 517/2014 om fluorerade växthusgaser. Det beror på mängden CO2-ekvivalenter i ton som finns i anläggningen. Ligger mängden på 14 ton eller mer omfattas anläggningen av årlig rapportering till samhällsplaneringskontoret. Information om vad det innebär kan ni läsa på vår sida om köldmedia,
Köldmedia

Tillstånd om brandfarlig vara

Vid större mängder köldbärarvätska i anläggningen kan det krävas tillstånd från Räddningstjänsten. Mer information finns på wepplatsen,
Tillstånd brandfarlig vara, Räddningstjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förorenad mark

Vi kontrollerar även om det finns misstänkt förorenad mark på fastigheten eller en fastighet i närheten. Beroende för vad det är för misstanke, kan det innebära att extra skyddsåtgärder krävs vid anläggandet, eller att vi inte kan godkänna anmälan.

Fornminne

Finns det en fornlämning inom 100 meter från den planerade anläggningen samråder samhällsplaneringskontoret med länsstyrelsen. Länsstyrelsen får tre veckor på sig att yttra sig.

Vattendrag

Finns det ett vattendrag närmare än 50 meter från den planerade anläggningen samråder samhällsplaneringskontoret med länsstyrelsen. Länsstyrelsen får tre veckor på sig att yttra sig.

Broschyrer

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Saneringsdokumentation.pdf Pdf, 301 kB, öppnas i nytt fönster. 301 kB 2018-09-05 16.17
håll avstånd_A3 affisch.pdf Pdf, 107.8 kB, öppnas i nytt fönster. 107.8 kB 2020-06-22 14.01
Bullerutredning.pdf Pdf, 3.1 MB, öppnas i nytt fönster. 3.1 MB 2021-03-15 14.39

Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.