Meny Stäng Sök
Meny Stäng Meny

Värmepump

Värmepump

Om du vill installera en värmepump i berg, mark eller sjö ska du lämna in en anmälan till samhällsplaneringsnämnden.

Om värmepumpsanläggningen ska anläggas inom vattenskyddsområde ska du istället ansöka om tillstånd. Luftvärmepumpar är inte anmälningspliktiga. Om du tar en gammal oljetank ur bruk, måste du anmäla till kommunen att du avinstallerar den.

Här hittar du e-tjänstenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Svar inom sex veckor

Skicka in din ansökan i god tid innan du planerar att påbörja installeringen av pumpen. Handläggningstiden kan vara upp till sex veckor efter att vi har fått in en komplett ansökan.

Innan dess får inte anläggningen påbörjas. När vi fått din anmälan kontrollerar vi bland annat att värmepumpen klarar rekommenderade skyddsavstånd till grannar, tidigare värmepumpsanläggningar och enskilda vatten- och avloppsanläggningar.

Grannmedgivande för värmepumpsanläggning hittar du härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Certifierad brunnsborrare krävs

Den som borrar energibrunnar inom Nässjö kommun ska vara certifierad av RISE Certifiering (tidigare SITAC), enligt SGU:s certifieringskrav för brunnsborrare.

Nytt borrhål eller byte av värmepump?

Ett nytt borrhål eller fördjupning av befintligt borrhål kräver en ny anmälan till samhällsplaneringsnämnden. Ditt ärende kommer då att hanteras som en ny anmälan och du använder samma anmälningsblankett.

Om du bara byter ut själva värmepumpen vill vi ha in information om det. Det går då att använda samma blankett som vid nyinstallation, men bara fylla i allmänna uppgifter, installatör och tekniska uppgifter som berör själva värmepumpen (fabrikat, effekt, köldmedium och mängd). Under övriga upplysningar går det bra att skriva att det handlar om byte av värmepump.  Vi tar ut en avgift för handläggning av informationen.

 

×
Use Google to translate nassjo.se.
Please be aware that Nässjö kommun cannot take responsibility for the accuracy of the translation.