Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Om man inte följer regelverket

Om verksamheten inte följer regelverket kan kommunen återkalla serveringstillståndet.

Kommunen skall återkalla serveringstillstånd om:

  • tillståndet inte längre utnyttjas
  • tillståndshavaren tillåter brottslig verksamhet på serveringsstället
  • tillståndshavaren inte följer bestämmelserna i alkohollagen eller vad som övrigt gäller för tillståndet på ett sådant sätt att en varning inte är tillräckligt, eller om tillståndshavaren har tilldelats en eller flera varningar utan att missförhållandena rättats till.

Läs mer om påföljderna enligt 9 kap 17 och 18 §§ alkohollagen.

Återkallelse
Beslut om att bevilja eller återkalla ett serveringstillstånd fattas av socialnämnden. Socialnämnden kan också fatta beslut om att meddela tillståndshavaren en varning. Vid lindriga förseelser kan tillståndshavaren meddelas en erinran.

Kontakt

Expandera Minimera

Socialförvaltningen
Frida Phalén, alkoholhandläggare
frida.phalen@nassjo.se
0380-51 86 09


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.