Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Bygga på landet

Ska du bygga ett nytt hus eller redan har ett befintligt hus kan vi erbjuda råd, tips och idéer för hur ditt hus och tomt kan bli ett tilltalande komplement till landsbygden.

Helheten i åtanke

Att bygga nytt är en stor investering som ofta kräver en hel del planering. Vissa saker går att ändra i efterhand, medan andra val blir mer permanenta. Viktigt är att byggnaden placeras på en lämplig plats, men också att utformningen anpassas till omgivningen och skapar ett bra helhetsintryck. En ny tomt innebär även att det ska skapas en ny trädgård och miljö runt omkring byggnaden.

Vid om- och tillbyggnader till ditt befintliga hus kan ändringar och tillägg ge ytterligare karaktär, men även påverka byggnadens arkitektur negativt. I Inspirationsmaterialet "Att bygga på landet" får du tips om hur du kan anpassa dina om- och tillbyggnader till ditt befintliga hus.

Råd, tips och idéer i broschyren

Inspirationsmaterialet är för dig som äger en fastighet på landsbygden, men kan även vara till nytta för dig som bor inom ett detaljplanelagt område. Läs broschyren och inspireras,
Att bygga på landet - råd och inspiration till dig som ska bygga Pdf, 10.6 MB, öppnas i nytt fönster..

Broschyren är framtagen av Byggsamverkan Jönköpings Län som är ett samarbete mellan länets byggavdelningar. Målet är att samverka för gemensamma arbetssätt, tankar och underlag för att underlätta för byggherrar och andra intressenter.

Checklistor för olika byggåtgärder

Ett förhandsbesked kan behövas om du planerar att bygga en ny huvudbyggnad utanför ett detaljplanerat område. I kommunens checklistor för olika byggåtgärder får du veta vad som gäller om du ska bygga nytt eller bygga om,
Checklistor byggåtgärder.

E-tjänster

Anmälningar, ansökningar och beställningar via e-tjänst för dig som bygger nytt, bygger om eller ska riva.
E-tjänster - bygga, bo och miljö


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.