Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Så styrs kommunen

Mandatperioden 2019-2022 styrs Nässjö kommun av Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet. Tillsammans har partierna  28 av kommunfullmäktiges 57 mandat.

Information om mandatfördelningen finns på  Valmyndighetens webbsida,
Mandatfördelning kommun Nässjö, val.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunfullmäktige är kommunens riksdag, det vill säga det högsta beslutande organet. Kommunstyrelsen är kommunens regering och förbereder bland annat ärenden åt kommunfullmäktige.

Det dagliga politiska arbetet leds av kommunstyrelsen, med kommunalråden i spetsen. Under mandatperioden 2019-2022 har Nässjö kommun följande kommunalråd:

Majoriteten

  • Sara Lindberg (S)
  • Laila Norss (KD)
  • Anders Karlsson (C)

 Oppositionen

  • Anna Gerebo (M)
  • Ervisa Dani (L)

Nämnder

Kommunens verksamhet är uppdelad i sju olika områden. Varje område styrs av en nämnd. Verksamhetsområdet sköts av en förvaltning som består av ett antal tjänstemän som ser till att politikernas beslut genomförs på ett bra sätt.

Kommunrevisionen

Kommunrevisionen är till för att kontrollera den kommunala verksamheten.
Revisorerna granskar på fullmäktiges uppdrag all verksamhet som bedrivs av styrelser, nämnder och kommitéer. Kommunallagen och "God revisionssed" ligger till grund för granskningen.

Genom revisionens arbete ska kommuninvånarna försäkras om att kommunens verksamhet utvärderas på ett oberoende och självständig sätt. Utvärderingen syftar till att hitta problem, ge förslag till förbättringar och omprövningar av verksamheten, samt att främja effektivitet och säkerhet.

Kommunrevisionen når du på tel. 0380-51 80 75 och samtliga medlemmar hittar du i vårt förtroendemannaregister,
Förtroendevalda i Nässjö kommun, Netpublicator Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Granskningsrapporter


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.