Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Montera skylt

Här kan du se vilka handlingar du behöver bifoga med din ansökan och hur ritningarna ska se ut.

Om bygglovet

Inom särskilt värdefulla områden, till exempel riksintressen för kulturmiljövärden eller områden som omfattas av bevarandeprogram krävs alltid bygglov för att sätta upp en skylt, en flagga eller vepa.

I annat fall gäller generellt att det krävs bygglov om skylten du vill sätta upp är större än 1,0 kvadratmeter och fastigheten ligger inom planlagt område. Undantaget är orienteringsskyltar som kräver bygglov först om de är större än 2,0 kvadratmeter. Även nationsflaggor, sjövägmärken, vägmärken och valreklam är undantagna.

Oavsett om du vill sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt krävs bygglov. Även flaggor med reklambudskap räknas som skylt. Undantag finns för tillfälliga evenemangsskyltar.

Ansökan

Du ansöker via e-tjänst.
E-tjänster - bygga nytt, bygga om eller riva

Fackmässiga ritningar

Ritningarna som bifogas med ansökan ska vara:

  • Skalenliga och måttsatta ritade med datorbaserat verktyg (CAD) eller noggrant med linjal.
  • Ritade på vitt olinjerat och orutat papper.
  • Svartvita.
  • Ritningarna ska innehålla skallinjal och ritningshuvud.

Fasadritning skala 1:100

Fasadritningar visar byggnadens fasader sedda rakt framifrån. Här visar du skyltens placering. redovisa fasader mot alla relevanta väderstreck.

Fasadritningarna redovisas i skala 1:100 och ska innehålla namn på fasad efter väderstreck, skylt, mått på skyltens placering, marknivå från tomtgräns (TG) till tomtgräns, skallinjal samt ritningshuvud.

Planritning skala 1:100

Planritningen är ett horisontellt snitt genom attefallshuset. Den visar planlösningen och hur rummen ska användas. Ska attefallshuset användas som komplementbostadshus ska planritningen visa hur huset kan möbleras enligt tillgänglighetskraven i Boverkets byggregler.

Planritningen redovisas i skala 1:100 och ska innehålla: attefallshus med utvändiga mått, fast inredning, öppningsmått för dörrar, rumsbeteckningar, sektionsmarkering, skallinjal samt ritningshuvud. För komplementbostadshus ska planritningen också innehålla möblering, tillgänglighet med rullstol i mindre utrymmen (visas med vändcirklar med 1,3 m diameter).

Sektionsritning skala 1:100

Sektionsritningen är ett vertikalt snitt genom attefallshuset. Den visar bland annat nockhöjd och taklutning och behövs för att kunna bedöma byggnaden utifrån gällande bestämmelser. Sektions ritningen är också viktig för att förstå hur byggnaden förhåller sig till marken.

Sektionsritningen redovisas i skala 1:100 och ska innehålla nockhöjd, takvinkel, redovisning av eventuell nivåskillnad i golv, färdig golvhöjd (FG), marklinje, skallinjal samt ritningshuvud. För komplementbostadshus ska sektionsritningen också innehålla rumshöjd.

Situationsplan skala 1:400 eller 1:500

En situationsplan innehåller information om tomten/fastigheten och visar var skylten är placerad på byggnaden. Det är viktigt att placeringen och måttsättningen är korrekt.

Situationsplanen redovisas i skala 1:400 eller 1:500 och ska innehålla markering som visar skyltplacering, norrpil, skallinjal samt ritningshuvud.

Kartan för situationsplanen kan du hämta i kommunens kartjänst Nässjökartan. Genom att söka på din fastighetsbeteckning får du kartan över tomten/fastigheten som du kan skriva ut i pdf-format.
Nässjökartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bild SituationsplanFörstora bilden

Nybyggnadskarta

Ärendet kan behöva kompletteras med en nybyggnadskarta. Handläggaren som prövar ditt ärende tar kontakt med dig och ber dig komplettera med detta. Här kan du läsa mer om vad en nybyggnadskarta är,
Nybyggnadskarta

Detaljritningar

Detaljritningar visar skyltars mått, utformning och infästning.

Detaljritningarna redovisas i lämplig skala, förslagsvis 1:20 eller 1:50, och ska innehålla ritning av skylt sedd framifrån och från sidan, information om skyltens typ, material- och kulörbeskrivning, mått, beskrivning av infästning i fasad, information om eventuell belysning, skallinjal samt ritningshuvud.

Bild detaljritningar

Handläggning av ditt ärende

Vi ska handlägga ditt ärende inom 10 veckor. För att vi ska kunna bedöma din anmälan är det viktigt att den är komplett med fackmässiga ritningar. Studera exempelritningarna noga för att se vad som ska ingå. Om din ansökan inte är fullständig kan vi begära komplettering.


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.