Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Personuppgiftshantering ekonomi

Kommunens ekonomiavdelning behandlar personuppgifter bland annat för att genomföra upphandlingar och följa ingångna avtal, betala fakturor, betala ut ersättningar samt skicka fakturor för exempelvis förskoleplats. De personuppgifter som behandlas är till exempel namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress.

Nässjö kommun har en dokumenthanteringsplan som anger hur länge uppgifter ska sparas. I denna står bland annat att fakturor ska sparas i tio år och att anbud från leverantör som inte får avtal ska gallras efter fyra år.

Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter på Ekonomiavdelningen. Du har rätt att på begäran få ett registerutdrag över de behandlingar som görs i nämnden. Du har också möjlighet att få felaktiga uppgifter rättade.

För kommunstyrelsen finns ett Dataskyddsombud med uppdrag att bland annat ge information och kontrollera att lagstiftningen följs.

Klagomål över personuppgiftsbehandlingen kan lämnas till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet.


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.