Meny Stäng Sök
Meny Stäng Meny

Förskola

Förskola

I förskolan lägger vi grunden för barnets livslånga lärande. Vårt mål är att du och ditt barn möts av en förskola som är rolig, trygg och lärorik.

"Allas lika värde i en lustfylld lärandemiljö"

I våra förskolor möts ditt barn av pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Ditt barn får utvecklas efter sina förutsättningar och det sker i samarbete med dig.

Ansök om förskoleplats

Du ansöker om plats på förskola i vår e-tjänst för förskola och fritidshem. Du kan också få hjälp med din ansökan på kommunens medborgarkontor.

Fakturor förskola och fritidshem

Frågor om fakturor för förskola och fritidshem besvaras av administratörerna på barn- och utbildningskontoret: Åsa Karlsson, 0380-51 83 39 eller Ulrika Jonsson, 0380-51 83 41.

Läsårstider

Datum för lov och kompetensutvecklingsdagar under läsåret 2018/2019 och 2019/2020.

Försäkring

Nässjö kommun har tecknat en olycksfallsförsäkring med Protector. Försäkringen gäller för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom Nässjö kommuns verksamhetsområde. Läs mer om försäkring.

Inflytande och delaktighet

Genom ditt engagemang i föräldrarådet får du en unik insyn i förskolans verksamhet och möjlighet att påverka besluten. Om du vill vara med i föräldrarådet är du välkommen att kontakta personalen på ditt barns förskola eller föräldrarådets ordförande. Läs mer om föräldraråd.

Kvalitetsarbetet i förskolan

Kontakta ansvarig förskolechef om du vill ta del av förskolans kvalitetsdokument (till exempel arbetsplan, likabehandlingsplan eller kvalitetsredovisning). Läs mer om kvalitetsarbetet i förskolan.

Uteavdelning

På Åkers förskola finns uteavdelningen Stock och Sten. Uteavdelningen är till för alla barn i Nässjö kommun i åldrarna 4 - 5 år.

Omsorg på obekväm tid

Behöver ditt barn förskola eller fritidshem under kvällar, nätter, veckoslut eller i samband med större helger?

×
Use Google to translate nassjo.se.
Please be aware that Nässjö kommun cannot take responsibility for the accuracy of the translation.