Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Tillgänglighetsredogörelse

Nässjö kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur nassjo.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Vi strävar efter att nassjo.se ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett funktionsvariation och oberoende av vilka hjälpmedel som används. Vi ska uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa de officiella riktlinjerna för hur man bör arbeta med webbplatser i offentlig sektor.

Kraven i lagen är baserad på den internationella standarden för webbtillgänglighet EN 301 549 V2.1.2, WCAG 2.1 nivå AA.

Tillgängligheten på webbplatsen

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är tillgängliga och att vi inte uppfylla alla kriterier enligt WCAG 2.1 nivå AA.

Om du inte kan använda delar av webbplatsen

Om du behöver innehåll från nassjo.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss, eller kontakta oss för tillgång till innehåll du inte når med anledning av brist enligt tillgänglighetsdirektivet.
Rapportera brister i tillgängligheten, Självservice Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan även kontakta oss via e-post eller telefon,

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det,
Myndigheten för digital förvaltning, DIGG Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med standarden,
WCAG 2.1 nivå AA, webbriktlinjer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Brister i tillgänglighet

 • Innehållsbärande bilder kan sakna alt-texter.
 • Låg kontrast mellan förgrund och bakgund kan finnas när det gäller bild och text.
 • Filmer saknar text- och syntolkning.
 • Tabeller kan sakna tabellbeskrivning.
 • Grafisk captcha används för att förhindra spamkommentarer i vissa formulär.
 • PDF-dokument kan ha fel när det gäller läsordning och tabbordning. I pdf-dokument kan även bilder och annan grafik sakna eller ha felaktiga textalternativ.
 • Det finns sidtitlar som saknar unika namn.
 • Text som verkar vara en rubrik är inte ett rubrikelement.
 • Det finns kod som inte validerar.

Åtgärder för brister i tillgänglighet

 • Löpande arbeta bort de brister som finns kring tillgänglighet.
 • Ta fram rutiner och verktyg som tillgänglighetssäkrar innehåll.
 • Kontrollera avtal genom att kravställa teknisk utformning enligt WCAG.
 • Öka kunskapen kring tillgänglighet organisatoriskt.

Vår ambition är att åtgärda kända tillgänglighetsproblem löpande.

Oskäligt betungande anpassning

Kommunen saknar i nuläget resurser och system för att ha färdigställt tillgänglighetsanpassningen när lagen träder i kraft den 23 september 2020. Nässjö kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Ett stort antal pdf:er är inte tillgänglighetsanpassade. Ett nytt mallsystem som bättre ska säkra och möjliggöra tillgänglighet är under upphandling. Arbetet med att tillgänglighetsgöra pdf:er sker löpande.

Webb-sändningar från kommunfullmäktiges möten ligger otextade på webbplatsen. Kommunen saknar i nuläget resurser att texta webbsändningarna. Dialog pågår med leverantör om tillgänglighetsanpassning.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

 • Kartor som publiceras som bilder eller i andra system på webbplatsen kan inte garanteras följa tillgänglighetsprinciperna.
 • Kulturmiljöprogrammet är publicerat på webbplatsen och bilderna i pdf-dokumentet saknar textalternativ.
 • Tidigare publicerade videor kan vara otextade.

Hur vi testat webbplatsen

Vi gör självskattning (intern testning) av nassjo.se. I den tekniska granskningen med avseende struktur, kontraster och grafiska element har verktyget WAVE använts. För granskning av innehåll på webbsidor används den interna funktionen för tillgänglighetsgranskning i webbplatsens cms, samt manuell granskning utifrån standarden för tillgänglighet, WCAG 2.1 nivå AA.

Acrobat DC samt Words inbyggda kontroll för dokument har använts för tillgänglighetsgranskning av pdf:er och övriga officedokument.

Senaste bedömningen gjordes den 23 oktober 2023.

Webbplatsen publicerades den 13 juni 2018.


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.