Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Regler förskola

Här kan du läsa mer om olika regler inom förskoleverksamheten i Nässjö kommun.

Vad gäller om jag är arbetssökande eller föräldraledig?

Arbetssökande

Är du arbetssökande ska ditt barn erbjudas plats på förskola 15 timmar per vecka från och med att barnet fyllt ett år. Barnets tid på förskolan kan utökas vid behov, till exempel när du söker arbete, får arbete eller börjar studera.

Föräldralediga

Är du föräldraledig (enligt föräldraledighetslagen för vård av annat barn) ska ditt barn erbjudas plats på förskola 15 timmar per vecka från och med att barnet fyllt ett år.

Byte av förskola

Om du vill att ditt barn ska byta förskola lämnar du in en ny ansökan. Byte gör du via e-tjänsten,
Förskola och fritidshem, e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Du kan också få hjälp med din ansökan på kommunens kontaktcenter. Omplacering sker företrädesvis i augusti.

Ködatum

I Nässjö kommun gäller barnets födelsedatum som ködatum. Ett yngre barn som har syskon inskrivet på förskola får det äldre syskonets födelsedatum som sitt ködatum.

Erbjudande av plats

Ett erbjudande skickas till vårdnadshavare via mejl som ska besvaras inom svarsperioden. Uteblivet svar inom svarsperioden innebär att ansökan plockas bort och ny ansökan måste göras. När vårdnadshavare tackar ja till ett platserbjudande tas ansökan bort från kön. Om vårdnadshavare vill ha plats på en annan förskola än den som erbjudits måste en ny ansökan göras.

Om vårdnadshavare tackar nej till erbjuden plats tas ansökan automatiskt bort från kön och vårdnadshavaren måste göra en ny ansökan.

Övergång från förskola till fritidshem

En förskoleplats övergår automatiskt till en fritidshemsplats, under förutsättning att platsen inte sägs upp. Avgiften övergår från förskoletaxa till fritidshemstaxa den 1 augusti.

Kontakt

Expandera Minimera

Verksamhetschef – förskola
Anna Ekdahl Wass
0380-51 79 64
anna.ekdahl-wass@nassjo.se


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.