Meny Stäng Sök
Meny Stäng Meny

Grundskola

Grundskola

Det ska vara roligt att lära! Målet är att varje elev ska få utvecklas efter sina egna förutsättningar och känna glädje och stolthet över sina framgångar. I Nässjö kommun arbetar vi medvetet och målinriktat för att ge varje barn de verktyg de behöver för att söka kunskap i livet.

Läsårstider

Datum för lov och studiedagar under läsåret 2018/2019 och 2019/2020.

Elevhälsa

Om du behöver komma i kontakt med en skolpsykolog, skolläkare, skolsköterska, kurator eller specialpedagog är du välkommen att vända dig till den centrala elevhälsan eller direkt till elevhälsopersonalen på respektive skola. Du når även elevhälsans personal via medborgarkontoret på telefon 0380-51 80 00.
Läs mer om Elevhälsan

Fritidshem

På våra fritidshem händer det alltid spännande saker på den skolfria delen av dagen och under loven! Du ansöker om fritidshemsplats i e-tjänsten för förskola och fritidshem.
Läs mer om regler och avgifter för fritidshem

Skollovsplats

Du som inte har plats på fritids i vanliga fall kan ansöka om skollovsplats för ditt barn under lov- och studiedagar. Läs mer om skollovsplats

Elevområden

På Nässjökartan hittar du elevområden för skolorna i Nässjölänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Försäkring

Nässjö kommun har tecknat en olycksfallsförsäkring med Protector. Försäkringen gäller för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom Nässjö kommuns verksamhetsområde. Läs mer om försäkring

Inflytande och delaktighet

Genom ditt engagemang i föräldrarådet får du en unik insyn i skolans verksamhet och möjlighet att påverka besluten. Om du vill vara med i ett föräldraråd är du välkommen att kontakta skolpersonalen, rektor eller föräldrarådets ordförande. Läs mer om föräldraråd

Kvalitetsarbetet i grundskolan

Om du vill ta del av en skolas kvalitetsdokument (till exempel likabehandlingsplan, arbetsplan eller kvalitetsredovisning) är du välkommen att kontakta expeditionen eller rektorn på skolan det gäller.
Läs mer om kvalitetsarbetet i grundskolan

Simundervisning

Att kunna simma är en baskunskap som alla barn har rätt att få lära sig. Simträning, badvett och säkerhet är...

Skolskjuts

Vid behov ordnar kommunen skolskjuts för elever från förskoleklass till årskurs 9 samt grundsärskolan.

Omsorg på obekväm tid

Behöver ditt barn förskola eller fritidshem under kvällar, nätter, veckoslut eller i samband med större helger?

×
Use Google to translate nassjo.se.
Please be aware that Nässjö kommun cannot take responsibility for the accuracy of the translation.