Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Köldmedia

Syntetiska köldmedier kan innehålla miljöfarliga fluorerade växthusgaser. Du kan behöva anmäla din anläggning, skicka in rapporter och fylla i ett skrotningsintyg.

Du som är operatör (ansvarig) för en köld­medieanläggning måste följa särskilda regler för att förhindra utsläpp.

  • Du måste göra en anmälan till kommunen innan du installerar en ny köldmedieanläggning eller konverterar en befintlig. Det gäller anläggningar från 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer.
  • Om du har en anläggning som har 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer måste du skicka in en köldmedierapport varje år till kommunen, senast den 31 mars.
  • När du ska du skrota en köldmedieranläggning eller ett aggregat måste du anlita en certifierad tekniker.

Regler vid läckagekontroll

Den lagstiftning en verksamhet bör känna till är främst förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser, förordning (2016:1129) om ozonnedbrytande ämnen samt F-gasförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014 om vissa fluorerade växthusgaser). Du kan hitta information om f-gas på webbplatsen alltomfgas.se och på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Mängd i ton koldioxidekvivalenter

Från och med 2015 ska mängden anges i ton koldioxidekvivalenter (CO2e) i stället för i kilo köldmedier. Läckagekontrollerna för varje aggregat ska följa den nya EU- förordningen. Hur ofta läckagekontrollerna ska utföras bestäms av mängden ton koldioxidekvivalenter (CO2e).

  • 5 ton CO2e eller mer 1 gång per 12 månader
  • 50 ton CO2e eller mer 1 gång per 6 månader
  • 500 ton CO2e eller mer 1 gång per 3 månader.

Om anläggningen har ett läckagevarningssystem förlängs tiden mellan kontrollerna till den dubbla.

Observera att de nya reglerna kan innebära att även kylaggregat som innehåller mindre än tre kilo måste läckagekontrolleras, om det innehåller minst fem ton koldioxidekvivalenter.

GWP-värde

Varje köldmedium har ett så kallat GWP-värde (Global Warming Potential). Det är ett värde som talar om hur stor påverkan på växthuseffekten köldmediet har jämfört med koldioxid. Koldioxid har ett GWP-värde satt till 1.

För att räkna fram koldioxidekvivalenten för din anläggning ska du multiplicera mängden köldmedium med gasens GWP-faktor. I bilaga I och II till F-gas förordningen 517/2014 finns tabeller med värden för GWP. På kylbranschens webbplats finns också ett verktyg för omräkning i Anläggningskollen där man kan få hjälp med beräkningen.

Certifierade kylentrepenörer

Kontrollerna måste utföras av en certifierad kylentreprenör. Information om dessa hittar du hos Installations Certifiering i Stockholm AB (INCERT). Det är viktigt att hålla reda på datum när kontrollen har utförts. Det får inte gå mer än tolv, sex respektive tre månader mellan kontrollerna beroende på anläggningens storlek. Om anläggningar har ett läckagevarningssystem förlängs tiden med det dubbla.Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.