Meny Stäng Sök
Meny Stäng Meny

Miljöfarlig verksamhet

Miljöfarlig verksamhet

För att få tillstånd att bedriva miljöfarlig verksamhet behöver du göra en anmälan om miljöfarlig verksamhet, minst sex veckor före du önskar starta din verksamhet.

En avgift tas ut för handläggning av anmälan.
Anmälan om miljöfarlig verksamhet kan du göra via vår e-tjänst Anmälan om miljöfarlig verksamhet härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
En anmälan kan också krävas för tillfälliga åtgärder som att återvinna avfall för anläggningsändamål.
Det kan även behövas bygglov för verksamheten.
Bygglovsprocessen

Lantbruk

Om du har stadigvarande djurhållning med mer än 100 djurenheter måste du anmäla det till kommunen. Anmälan gör du via blanketten nedan,
Anmälan av jordbruksföretag eller annan djurhållning med mer än 100 djurenheterPDF

Information om farlig verksamhet

Vilka företag i Nässjö kommun som har tillstånd att hantera farliga kemikalier och bedriva farlig verksamhet upplyser Höglandets räddningsförbund om på sin webblänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vanliga frågor om miljöfarlig verksamhet

Vad menas med miljöfarlig verksamhet?
Det är en verksamhet som omfattas av miljöbalkens bestämmelser, till exempel:

  • industrier
  • bensinstationer
  • verkstäder
  • avloppsanläggningar
  • täkter
  • återvinningsanläggningar
  • lantbruk

Även olika typer av hantering av avfall, mellanlager, sanering av förorenade områden, pålning, krossning av sten och uppläggning av muddermassor eller annat avfall utgör miljöfarlig verksamhet.

Hur vet jag om min verksamhet är anmälnings- eller tillståndspliktig?
I miljöprövningsförordningen kan du hitta vilken verksamhetskod din verksamhet elleråtgärd omfattas av. Till varje verksamhetskod finns det en beskrivning av åtgärden eller verksamheten.  Är du osäker på vad din verksamhet eller åtgärd klassas som kan du kontakta miljöenheten på samhällsplaneringskontoret.

Måste jag betala någon avgift?
Miljöenheten på samhällsplaneringskontoret utövar tillsyn över anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter och över u-objekt (omfattas inte av anmälnings- eller tillståndsplikt). En årlig tillsynsavgift tas ut för dessa verksamheter. Tillsynsavgiften är baserad på vår höglandstaxa.

Dokumentet "Höglandstaxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken i Nässjö kommun" finns att söka i författningssamlingen,
Författningssamling

Vad är egenkontroll och måste jag ha en sån?
Har du en anmälningspliktig verksamhet omfattas du av egenkontrollförordningen (1998:901). Egenkontroll är ett förebyggande arbete där du ska planera och ha kontroll över verksamheten för att minska påverkan på hälsa och miljö.

Ägarbyte
Vid ägarbyte ska en anmälan skickas in till samhällsplaneringskontoret.
Anmälan av ägarbyte av miljöfarlig verksamhetPDF

Hjälpte informationen på den här sidan dig?


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.
×
Use Google to translate nassjo.se.
Please be aware that Nässjö kommun cannot take responsibility for the accuracy of the translation.