Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Maja och Felicia praktiserar på HR-avdelningen

Maja Klint och Felicia Jansson är båda studenter på HR-programmet på Jönköping University. Under ett antal veckor har de gjort praktik på HR-avdelningen på kommunledningskontoret.

Tå unga kvinnor sitter vid ett bord med bärbara datorer

Varför valde ni att läsa till HR-konsulter?

- Jag har alltid velat arbeta med människor på något sätt, och kom i kontakt med HR-yrket genom en HR-student som var på besök under min gymnasietid, berättar Felicia. Yrket kändes så rätt för just mig, och sökte mig därför till HR-utbildningen på Jönköping University. Människan är organisationens viktigaste resurs, och att få chansen att bidra till utveckling och skapa engagemang hos anställda, i linje med organisationens mål, är något jag finner väldigt intressant! - Jag kom i kontakt med yrket genom att en kollega från ett tidigare jobb nämnde att hon ville utbilda sig inom HR, säger Maja. Där och då hade jag ingen vidare uppfattning om vad det innebar mer än att det lät intressant. Jag gick hem och googlade och det var som att yrket var skapat just för mig. Kort därefter sökte jag till HR-programmet på Jönköping University. Yrket involverar sociala kontakter vilket är viktigt för mig. Likaså ligger människors välbefinnande mig nära om hjärtat. Att arbeta som HR-konsult möjliggör att främja människors trivsel på arbetet, det tycker jag är viktigt.

Hur kom det sig att ni valde att praktisera i Nässjö kommun?

- Jag har arbetat inom Nässjö kommun i 5 års tid, och har därmed fått mycket erfarenhet av Nässjö kommun som arbetsgivare, säger Felicia, och fortsätter: Just därför tyckte jag att det var intressant att få chansen att få uppleva Nässjö kommun ur ett HR-perspektiv och valde att ansöka om praktik här!

För Majas del kom inspirationen från ett annat håll:

- Tre HR-konsulter från Nässjö kommun var och gästföreläste på Jönköping University. Mitt intresse väcktes där och då för Nässjö kommun och hur de värnar om sina anställda. En av HR-konsulterna pratade mycket om kommunens arbete med Employer Branding vilket jag tycker lät väldigt intressant. Jag kände att Nässjö kommun var en bra arbetsgivare att utveckla mina HR-kunskaper på.

Vilket är ert intryck av Nässjö kommun som arbetsgivare?

- Jag har fått en väldigt positiv bild av Nässjö kommun som arbetsgivare, menar Felicia. Min bild har förtydligats under min praktik här, och att få en helhetsbild av hur de arbetar med personalfrågor har varit av stor betydelse,- Som jag sa var mitt första intryck av Nässjö kommun att de värnar om sina anställda, säger Maja. Det intrycket har blivit ännu starkare under praktiken. Jag upplever att HR-avdelningen på Nässjö kommun arbetar fokuserat med personalfrågor.

Vad har ni gjort under er praktik?

- Det har varit en mycket speciell tid att ha praktik under i och med Covid-19, men minst sagt lärorik. Under praktikens gång har vi fått tillämpa våra teoretiska kunskaper i en organisatorisk miljö. Vi har fått se hur en organisation som Nässjö kommun samverkar med fackliga representanter med arbetsrättsliga frågor, hur arbetet kring arbetsmiljö och rehabilitering fungerar och hur HR samarbetar med chefer i kommunen. Detta är bara en del av allt vi fått vara med om, men som vi tycker varit väldigt intressant.

Vad har varit det bästa med praktiken?

- HR-avdelningen har varit väldigt måna om att involvera oss i sin dagliga verksamhet, de har haft förtroende för oss och tilldelat oss arbetsuppgifter av vikt. Det har varit en väldigt givande praktik för oss och vi känner båda två att våra kunskaper har utvecklats.

Kontakt

Expandera Minimera

Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.