Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Vad är förskolan?

Förskolan är en pedagogisk verksamhet för barn mellan 1-5 år. Den ska lägga grunden för ett livslångt lärande. 

I förskolan stimuleras barns utveckling och det är en trygg plats att vara på. Alla barn mellan 3-5 år har rätt till gratis förskola 15 timmar per vecka.

De som arbetar i förskolan är utbildade pedagoger. Det är både män och kvinnor.

Barn lär sig nya saker genom att leka, skapa och utforska på egen hand men också i grupp tillsammans med vuxna. Miljön i förskolan är varierande och pedagogerna som jobbar där är engagerade.

Förskolan styrs av skollagen och läroplanen. Verksamheten utgår alltid från barnets behov och intressen.

Varför är det viktigt att gå i förskolan?

I förskolan får barnen vänner och lär sig samspela med andra, både barn och vuxna. De leker, fantiserar och bearbetar känslor. Det är mycket rörelse och träning för kroppen. Barnen får också träna sig på att klara saker själva, som till exempel att äta och klä på sig. Det kallas livskunskap.

Förskolan är en del i det svenska skolsystemet, det första steget i barnens utbildning. Att gå i förskolan har stor betydelse för deras utveckling och lärande inför skolgång. Barnen får arbeta och leka med språk, matte, naturvetenskap, teknik och andra ämnen som finns i skolan. Forskning visar att ju större ordförråd man har desto större chans är det att få bra resultat i skolan.

I förskolan finns en värdegrund som säger att alla människor är lika värda. Barnen får prata om hur man är en bra kompis och hur man ska behandla andra på ett bra sätt. Vuxna i förskolan är viktiga i mötet med barnen. Hela dagen är en undervisningssituation med leken som utgångspunkt.

Kontakt

Expandera Minimera

Verksamhetschef – förskola
Anna Ekdahl Wass
0380-51 79 64
anna.ekdahl-wass@nassjo.se


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.