Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Bygga nytt, bygga om eller riva

Vid nybyggnad, ombyggnad, tillbyggnad, ändring eller rivning kan du behöva skicka in en bygglovansökan eller göra en anmälan till kommunen.

Behöver du söka bygglov?

I våra checklistor kan du se om det krävs bygglov för den byggåtgärd du planerar att utföra,
Checklistor byggåtgärder.

Hög efterfrågan på bygglov

Det är högt byggtryck nu och därför många som söker bygglov och ställer frågor till oss. Vi jobbar så snabbt vi kan och ber dig om överseende då handläggning och återkoppling tar längre tid än normalt.

Du kan hjälpa oss genom att använda e-tjänsterna för att ansöka, komplettera och följa ditt ärende samt att maila in din fråga istället för att ringa. Svaren på många frågor finns på vår hemsida. På hemsidan finns också checklistor inför din ansökan. Tänk på att din ansökan/anmälan inte behöver vara komplett när du skickar in den. Handläggare tar kontakt med dig och beskriver vilka kompletteringar som behövs.

Frågor mailas till samhallsplaneringskontoret@nassjo.se

Viktigt innehåll för snabbare hantering:

  • Tydlig beskrivning av din fråga. Om det är ett byggprojekt ange till exempel ”storlek, höjd, tänkt användning, nuvarande användning etcetera”. Bifoga gärna enkel skiss eller ritning.
  • Vilken adress/fastighetsbeteckning gäller din fråga?

På nässjökartan kan du söka upp din fastighet och själv titta på gällande detaljplan. Sök upp din fastighet på kartan och välj sedan Bygga & bo i menyn till vänster. Markera detaljplaner i undermenyn och klicka sedan på din fastighet. Klicka sedan på Öppna plan.

En detaljplan är ett dokument som talar om hur mark- och vattenområden får användas inom ett visst område. Detaljplaner är juridiskt bindande. Bygglov får inte beviljas om det inte stämmer med den gällande detaljplanen. I vissa fall får vissa mindre undantag göras.

Enligt Boverket kan bygg-, rivnings- och markåtgärder delas in i tre kategorier:

  • Åtgärder som kräver bygglov, rivningslov eller marklov.
  • Åtgärder som kräver anmälan.
  • Åtgärder som varken kräver lov eller anmälan.

I Plan- och bygglagen (PBL) finns bestämmelser om vad som gäller för bygglov och anmälan.

Vi byter just nu ut vårt system för e-tjänster. Under tiden är det blankett som används för ansökningar gällande bygglov:

När du har fyllt i blanketten skickar du den, med post eller e-post, till Samhällsplaneringskontoret tillsammans med de handlingar som ska bifogas.


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.