Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Nässjö kommun på sociala medier

På Nässjö kommuns officiella konton på sociala medier publiceras samhällsinformation och information om aktuella händelser i kommunen. Här kan du ta del av hur Nässjö kommun jobbar med sociala medier, vilka kanaler vi använder och de riktlinjer vi förhåller oss till.

Facebook

På facebook publiceras samhällsinformation och upplysningar om aktuella händelser, kampanjer och evenemang som kan vara av intresse för kommuninvånarna.

Följ Nässjö kommuns officiella konto på Facebook, facebook.com/nassjokommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Instagram

På instagram, likt facebook, publiceras samhällsinformation och upplysningar om aktuella händelser, kampanjer och evenemang som kan vara av intresse för kommuninvånarna.

Följ Nässjö kommuns officiella konto på Instagram, instagram.com/nassjokommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

LinkedIn

På Linkedin publiceras information om Nässjö kommun som arbetsgivare. Vi informerar om lediga tjänster och lyfter aktuella projekt ute i verksamheterna.

Följ Nässjö kommuns officiella konto på LinkedIn, linkedin.com/nassjokommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Diarieföring

Alla inlägg, kommentarer och meddelanden blir allmän handling. Alla inkomna ärenden via sociala medier diarieförs och behandlas som en inkommen handling.

Vi håller god ton

På Nässjö kommuns sociala medier har vi nolltolerans mot diskriminerande och brottsligt material. Vi förbehåller oss rätten att radera kommentarer som innehåller:

 • sekretessbelagda uppgifter och personuppgifter
 • svordomar och obscena ord
 • kränkande kommentarer om sexuell läggning, kön, religionstillhörighet eller etnicitet
 • personangrepp och hatiska kommentarer
 • hot, trakasserier, skvaller eller förtal
 • uppmaningar till brott
 • kommersiella budskap eller systematiskt spridande av propaganda
 • kampanjer eller spam
 • kommentarer som inte håller sig till inläggets ämne
 • material som är hemligstämplat av myndighet, företag eller annan organisation
 • länkar till webbplatser med material som bryter mot ovanstående regler

Riktlinjer för sociala medier i sin helhet kan laddas ner i författningssamlingen.

Personuppgifter som Nässjö kommun publicerar i sociala medier hanteras i enlighet med GDPR, general data protection regulation. Nässjö kommun och dess verksamheter är restriktiva och begränsar vissa typer av personuppgifter, exempelvis sådana som rör barn eller känsliga verksamheter. Inför varje publicering beaktas risken för spridning av personuppgifter. Uppgifter som inte tillför publiceringen något mervärde publiceras inte, enligt principen för uppgiftsminimering.

Följ Nässjö kommuns olika verksamheter i sociala medier.

Kultur- och fritidsförvaltningen

Kulturhuset Pigalle

facebook.com/kulturhusetpigalle Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
instagram.com/kulturhusetpigalle Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nässjö Stadsbibliotek

instagram.com/nassjostadsbibliotek Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nässjö konsthall

facebook.com/nassjokonstall Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
instagram.com/nassjokonstall Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Enhet Fritid

facebook.com/enhetfritid Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
instagram.com/enhetfritidnassjo

Enhet Ungdom

facebook.com/enhetungdomnassjo Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
instagram.com/enhetungdom Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Barn- och utbildningsförvaltningen

Brinellgymnasiet

facebook.com/brinellgymnasiet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
instagram.com/brinellgymnasiet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Centrala elevhälsan

instagram.com/centralaelevhalsan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kulturskolan

facebook.com/nassjokulturskola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
instagram.com/kulturskolan_nassjo Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunledningskontoret

Nässjöakademin

facebook.com/nassjoakademin Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
instagram.com/nassjoakademin Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Socialförvaltningen

Stöd- och återhämtningscenter

facebook.com/stodochaterhamtningscenternassjo Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
instagram.com/stodochaterhamtningnassjo_ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Familjecentralen

facebook.com/familjecentralennassjo Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.