Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Bollplank för idéer om minskad och hållbar energiförbrukning

Nässjö kommuns nya energi- och klimatrådgivare heter Boo Nordin. I sin roll har han som huvuduppgift att ge företag och hushåll i Nässjö kommun råd om hur man kan minska energiförbrukningen och göra den mer hållbar.

Boo Nordin beskriver sig själv som ett bollplank för kommuninvånarna och en eldsjäl när det kommer till att inspirera alla till att spara energi.

–En av de viktigaste aspekterna av energisparande är att mäta, täta, släcka och stänga av onödig energianvändning, menar Boo Nordin. En annan är att det ännu inte finns någon bra lösning för att lagra energin på ett hållbart sätt. Därför är det av största vikt att tänka – varje kWh räknas – och bli medveten om hur man minskar sin energiförbrukning.

Boo Nordins roll som energi- och klimatrådgivare i Nässjö kommun kommer förhoppningsvis att bidra till många nya och innovativa idéer för att minska och göra energiförbrukningen mer hållbar såväl inom Nässjö kommun som i företag i Nässjö.

Energieffektivisering snarast möjligt

Under hösten 2022 uppmanade Energimyndigheten hela Sverige att spara el. Tillsammans lyckades vi uppnå energimålet på minskad förbrukning på 5% så det var en mycket lyckad kampanj, men det är fortsatt viktigt att spara el. Det finns många sätt att minska energiförbrukningen i hemmet, och ofta är det de enkla åtgärderna som kan göra stor skillnad.

–Telefonrådgivning är det jag mest servar invånarna med. Ett samtal med mig är ett bra sätt att få hjälp och stöd till att ta de första stegen. Under hösten när energifrågan var som mest aktuell ökade samtalen med 300 procent.

I Boo Nordins tjänst ingår även hembesök, i den mån han har tid. Då kan han ge konkret hjälp med att energieffektivisera hemmet. Den vanligaste villan är från 70-talet, och i dem kan man göra många energibesparande åtgärder.

Boo trivs med sin roll som energirådgivare och ser att hans arbete ger resultat.

–Jag kommer att ha mycket att ge i min halvtidstjänst för Nässjö kommun. Genom att jag ökar medvetenheten om hur man kan spara energi och minska miljöpåverkan bidrar jag till en mer hållbar framtid, säger en stolt Boo.
Hållbara måltider

Varje kWh räknas!

I offentlig sektor kan energieffektivisering ha en stor påverkan. Genom att sänka energiförbrukningen kan man spara pengar och samtidigt minska miljöpåverkan. Det kan till exempel handla om att undersöka och införa energieffektiv teknik och lösningar inom kommunens byggnader, infrastruktur och verksamheter, eller identifiera och åtgärda energitjuvar tex genom att dra ned på ventilation och belysning nattetid. Energimyndigheten har en specifik webb riktat till offentlig sektor; energieffektivisering inom offentlig sektor (energimyndigheten.se).

För företag som verkar inom Nässjö kommun kan Boo Nordin erbjuda rådgivning och stöd. Genom att identifiera områden där energiförbrukningen kan minskas och utvärdera lämpliga tekniker och lösningar kan han hjälpa företag att bli mer hållbara och samtidigt spara kostnader på lång sikt.

Genom att delta i företagsträffar, event och mässor, kan företag få hjälp att energieffektivisera sin verksamhet. Likaså kan föreningar och organisationer delta i föreningsevent eller mässor och söka bidragshjälp för att göra sin verksamhet mer hållbar.

–En källa till hjälp, som inte många föreningar tänker på, är att ta stöd av Smålandsidrotten kring att söka bidrag, tipsar Boo.
Hållbara måltide

Stor investering för hushållet

Att installera solceller i sitt hem kan vara en stor investering, men det kan också vara en lönsam och hållbar lösning på lång sikt. Om du funderar på att installera solceller eller andra energieffektiva åtgärder i ditt boende, kan det vara en bra idé att ta råd av en energi- och klimatrådgivare.

–Som energi- och klimatrådgivare kan jag ge professionell rådgivning och vägledning om vilken typ av solcellsinstallation som passar bäst för kommuninvånaren och dennes hem, menar Boo och fortsätter. Jag kan även hjälpa till med att identifiera andra åtgärder som kan minska hushållens energiförbrukning, som isolering av tak och väggar eller installation av energieffektiv belysning.

Genom att ta råd av en energi- och klimatrådgivare kan du vara säker på att du gör de bästa valen för ditt hem. Det ger en klarare bild av vad som är möjligt att göra i just ditt hem och ni kan utforma en plan över hur du ska minska din energiförbrukning och hjälpa till att skapa en mer hållbar framtid för oss alla. En energi- och klimatrådgivare kan också ge dig tips om hur du kan söka bidrag eller andra ekonomiska incitament för att hjälpa till med kostnaderna för installationen.

Bråttom med att planera!

Om du planerar att göra inköp av energibesparande artiklar till ditt hem, som solceller eller värmepumpar, är det en bra idé att börja kalkylera och undersöka dina alternativ så snart som möjligt. Anledningen till detta är att det för närvarande råder brist på vissa produkter och leveranstiderna från grossister till leverantörer kan vara långa.

Att planera och förbereda sig i god tid kan hjälpa dig att undvika oväntade förseningar och ge dig en bättre chans att hitta de produkter och lösningar som passar bäst för ditt hem och dina behov. Det kan också hjälpa dig att undvika högre priser som kan uppstå på grund av bristen på vissa produkter.

En annan fördel med att planera i god tid är att du kan få mer tid att undersöka olika leverantörer och jämföra priser och kvalitet på produkterna. Detta kan hjälpa dig att hitta de bästa produkterna till de mest konkurrenskraftiga priserna.

Tacolåda

Var söker jag information om jag vill spåna idéer själv?

Om du som privatperson är intresserad av att få information om energieffektivisering och energibesparing för ditt hem, kan du söka information via husguiden.se. Det är en webbplats som drivs av Energimyndigheten och tipsar om hur du kan spara energi i ditt hem och hur du kan välja energieffektiva produkter. Det finns även en informationssida på Energimyndighetens webb där du kan läsa; Om du vill energieffektivisera hemma.

Om du är företagare och söker information om energieffektivisering för ditt företag, kan du besöka företagsguiden.se, en annan webbplats som drivs av Energimyndigheten. Här hittar du information om hur du kan minska energiförbrukningen och energikostnaderna i ditt företag.

Om du önskar specifik information om solenergipaneler och installationer, kan du besöka solelportalen.se. Detta är en webbplats som fokuserar på solenergi och solceller. Här hittar du information om solenergipaneler, installation, kostnader och stöd för att installera solpaneler i ditt hem eller företag.

Genom att besöka dessa webbplatser och ta del av den information som erbjuds kan du få en bättre förståelse för hur du kan spara energi och bidra till en mer hållbar framtid. Du kan också få tips och råd om vilka åtgärder som är lämpliga för ditt hem eller företag, samt om olika former av ekonomiskt stöd som kan hjälpa dig att genomföra energibesparande åtgärder.

Kartongkuber med text om de olika globala mål som Nässjö kommuns energi- och klimatrådgivare berörs av som står uppe på en glasskiva och är flashade med belysning

En del i helheten - tillsammans är vi starka!

Klimatrådet i Jönköpings län strävar efter att bli ett Plusenergilän fram till 2045! Att vara Plusenergilän innebär att regionen producerar mer förnybar energi än vad den förbrukar. För att bli det krävs en hög medvetenhet och engagemang från invånare och företag i regionen, genom att främja energieffektivisering, använda förnybara energikällor i hem och verksamheter. Det kan innefatta att investera i solenergi, vindkraft, biogas, geotermisk energi och andra former av förnybara energikällor.

Att bli ett Plusenergilän är inte bara en framgång för miljön, utan kan också leda till ekonomiska fördelar, skapande av gröna jobb och en positiv image för regionen.

Läs mer om Plusenergilän här!

Jessica Käll

SPARA! – släpp inte taget – JOBBA med frågan!

Om du vill säkra en trygg framtid för ditt hem och minska din energiförbrukning, börja kalkylera och undersöka dina alternativ så snart som möjligt.

–Ta kontakt med mig för att få professionell rådgivning och vägledning om vilka energibesparande åtgärder som passar bäst för ditt hem och dina behov. Tillsammans kan vi skapa en plan för att minska din energiförbrukning och bidra till en mer hållbar framtid, uppmanar Boo Nordin kommuninvånarna i Nässjö.


Kontakt

Expandera Minimera

Boo Nordin
energi- och klimatrådgivare i Nässjö kommun
072-141 08 83
energiradgivning@tranas.se


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.