Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Mål 7: Hållbar energi för alla

Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla

Tillgång till hållbar, tillförlitlig och förnybar energi och rena bränslen är en förutsättning för att kunna möta flera av de utmaningar världen står inför idag som fattigdom, klimatförändringar och en inkluderande tillväxt. En stor del av jordens befolkning har inte tillgång till el, samtidigt som efterfrågan på energi globalt väntas öka med 37 procent till år 2040.

Utsläppen av växthusgaser kommer till stor del från sättet vi utvinner, omvandlar och använder fossil energi, men förnybara energilösningar blir billigare, mer tillförlitliga och effektivare varje dag. Genom att ändra hur vi producerar och konsumerar energi kan vi säkerställa tillgång till el och energitjänster för alla utan att vi skadar vår planet.

Det här gör Nässjö kommun:

Genom det kommunala bolaget Nässjö Affärsverk AB producerar Nässjö kommun förnyelsebar energi i Nässjö kraftvärmeverk, fjärrvärmepannor i Bodafors och Anneberg samt Ramsjöholms vattenkraftverk. På samtliga kommunala byggnader är det idag solceller installerat.

Samhällsplaneringskontoret har en energi- och klimatrådgivare som ger råd om energieffektivisering till allmänheten och näringslivet.

Nässjö kommun har en tematisk översiktsplan för vindbruk och har i samverkan med externa aktörer medverkat till etablering av flera vindkraftverk i kommunen.

Insamlat matavfall blir biogas.

Det här kan du göra själv:

  • Om du har ett eget hus – installera solpaneler.
  • Återvinn dina batterier.
  • Använd lock när du kokar upp vatten i en kastrull. Då använder du 75 % mindre energi.
  • Ersätt gammal elektronik och gamla glödlampor med energieffektiva modeller
  • Isolera ditt hus på platser där varm luft läcker, till exempel genom dörrar och fönster.
  • Installera fjärrvärme om du inte redan har en förnyelsebar uppvärmningskälla.

Kontakt

Expandera Minimera

Utvecklingsavdelningen
0380-51 80 00


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.