Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Marklov

Vill du göra markarbeten inom ett område med detaljplan måste du söka marklov.

Inom detaljplan krävs marklov för schaktning eller fyllning om det avsevärt ändrar markens höjdläge. I vissa fall kan marklov krävas även för trädfällning eller skogsplantering, det ska då anges som en bestämmelse i detaljplanen.

Nässjö kommun har antagit riktlinjer för vad som är en avsevärd ändring av markens höjdläge och det är 0,5 meter för bostadstomter och 1,0 meter för industritomter. Dessa riktlinjer är dock inte juridiskt bindande men ska vara en vägledning för bedömningen.

När det gäller markåtgärder i samband med byggnation ingår dessa normalt i bygglovet. Den färdiga marknivån ska då framgå av bygglovshandlingarna.

Vilka handlingar behöver jag lämna in?

  •  Ansökningsblankett
  •  Situationsplan i lämplig skala som visar var markåtgärderna ska utföras.
  • Sektionsritningar, som från sidan visar markens förändring i höjdled.
  • För större åtgärder krävs även anmälan av kontrollansvarig


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.