Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Tillsyn serveringstillstånd

Nässjö kommuns alkoholhandläggare och polismyndigheten har tillsynsansvaret för restauranger med alkoholserveringstillstånd.

Nässjö kommun och polismyndigheten har också tillsynsansvar över servering av och detaljhandel med öl, klass II.

Förebyggande tillsyn

Förebyggande tillsyn är sådant arbete som ska leda till att problem inte uppstår. Genom information, rådgivning och utbildning skapas en god grund för dialog, förståelse och samarbete.

Inre kontroll

Inre tillsyn är kontroll och uppföljning av tillståndshavarens personliga och ekonomiska förhållanden. Det är också en genomgång av exempelvis polisens underrättelser och rapporter, kontroll av annonsering i media, mm.

Yttre kontroll
Yttre tillsyn är besök på restaurangen i syfte att följa upp att verksamheten bedrivs enligt alkohollagens bestämmelser. Tillsynen kan bedrivas av alkoholhandläggaren eller polismyndigheten var för sig eller i samverkan och med andra myndigheter. Viktiga delar i den yttre tillsynen är bedömning av ordningsläget i och utanför restaurangen, graden av berusning hos gästerna och kontroll av att servering till underåriga inte sker. Andra exempel på vad som kontrolleras vid yttre tillsyn är att serveringsansvariga är på plats, restaurangernas kassarutiner, marknadsföring av alkoholdrycker inne i restaurangen, personalens anställningsform, ordningsvakter, entrépersonal och brandsäkerheten.

 

Kontakt

Expandera Minimera

Socialförvaltningen
Frida Phalén, alkoholhandläggare
frida.phalen@nassjo.se
0380-51 86 09

Hjälpte informationen på den här sidan dig?


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.
×
Use Google to translate nassjo.se.
Please be aware that Nässjö kommun cannot take responsibility for the accuracy of the translation.