Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Adress- och lägenhetsregister

Adresser behövs för flyttanmälan, folkbokföring, post m m. Det är kommunen som beslutar om ny adress och levererar den till Lantmäteriet för vidare distribution ut i samhället.

Lägenhetsregister

Att Sverige ska ha ett nationellt lägenhetsregister över alla landets bostadslägenheter beslutades i lag 2006. Med ett lägenhetsregister kan Skatteverket genomföra folkbokföring på lägenhet istället för på fastighet som tidigare. Statistiska centralbyrån får möjlighet att framställa ny och aktuell hushålls- och bostadsstatistik. Sådan statistik kan bland annat användas till samhällsplanering och forskning. Uppgifter om vem som bor i lägenheten finns inte med i registret.

Lägenhetsnummer

Om det finns fler än en bostad på samma adress ska varje bostad ha ett lägenhetsnummer. Numret bildar tillsammans med adressen en unik identitet för varje bostad. Varje lägenhet i flerbostadshus ska alltså ha ett lägenhetsnummer. Dessa beslutar kommunen enligt Lantmäteriets system. Ett lägenhetsnummer består alltid av fyra siffror. De två första anger vilken våning bostaden ligger på och de två sista siffrorna anger bostadens placering på våningsplanet. Numren i det nationella lägenhetsregistret är inte alltid samma nummer som bostadsrättsföreningar använder vid lägenhetsförteckningar. Lägenhetsnumret är en del av folkbokföringsadressen men behöver inte nödvändigt användas i postadressen.

Fastighetsägarnas roll

Fastighetsägarna är skyldiga att lämna information till kommunen om förändringar i lägenhetsbeståndet. Gärna i samband med bygganmälan. Det kan gälla nytillskott, sammanslagningar, rivningar eller andra ändringar. Informationen ska lämnas senast en månad efter att förändringen skett. Fastighetsägaren är skyldig att meddela sina hyresgäster om deras lägenhetsnummer samt sätta upp anslag på väl synlig plats i byggnaden, tex en liten skylt på varje lägenhetsdörr.


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.