Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd

För åtgärder som inte kräver bygglov kan man istället behöva göra en anmälan.

En anmälan kan exempelvis behövas när du ska göra en ändring som berör den bärande konstruktionen, installera eller ändra tekniska installationer i en byggnad eller göra en ändring som väsentligt påverkar brandskyddet i en byggnad.

Attefallshus och attefallsåtgärder

Attefallshus och attefallsåtgärder ska alltid anmälas. På webben kan du läsa om anmälan och checklistan för vilka handlingar som ska lämnas in,
Attefallshus

Vi har samlat vanligt förekommande frågor för dig som ska ansöka om bygglov eller göra anmälan,
Vanliga frågor om bygglov och anmälan

E-tjänster

Anmälningar, ansökningar och beställningar via e-tjänst för dig som bygger nytt, bygger om eller ska riva.
E-tjänster - bygga, bo och miljö


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.