Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Bygga mur

Här kan du se vilka handlingar du behöver bifoga med din ansökan och hur ritningarna ska se ut.

Om bygglovet

Du behöver bygglov och startbesked om muren är högre än 0 ,5 meter. Om marknivån är olika på murens sidor, till exempel om du vill bygga en stödmur, räknas höjden på den sida där marknivån är lägst

Ansökan

Du ansöker via e-tjänst.
E-tjänster - bygga nytt, bygga om eller riva

Fackmässiga ritningar

Ritningarna som bifogas med ansökan ska vara:

  • Skalenliga och måttsatta ritade med datorbaserat verktyg (CAD) eller noggrant med linjal.
  • Ritade på vitt olinjerat och orutat papper.
  • Svartvita.
  • Ritningarna ska innehålla skallinjal och ritningshuvud.

Vyritningar skala 1:100

Vyritningar visar muren sedd rakt framifrån. Förutom att visa murens utseende visar de marknivån, viktiga mått samt vilka material och kulörer som ska användas. Redovisa fasader mot fyra väderstreck.

Vyritningarna redovisas i skala 1:100 och ska innehålla namn på vy efter väderstreck, mur med mått, material och kulörbeskrivning, marknivå från tomtgräns (TG) till tomtgräns och streckad linje som visar tidigare marknivå om den ändras, skallinjal samt ritningshuvud

Bild fasadritning

Sektionsritning skala 1:100

Sektionsritningen är ett vertikalt snitt genom muren, marken och närliggande byggnader. Den visar bland annat marknivån, murens höjd och hur muren förhåller sig till närliggande byggnader.

Sektionsritningen redovisas i skala 1:100 och ska innehålla mur med mått som visar höjd och tjocklek, marknivå och streckad linje som visar tidigare marknivå om den ändras, skallinjal samt ritningshuvud.

Bild sektionsritningFörstora bilden

Situationsplan skala 1:400 eller 1:500

En situationsplan innehåller detaljerad information om tomten/fastigheten och visar var muren är placerad i förhållande till tomtgränser och övriga byggnader. Det är viktigt att placeringen och måttsättningen är korrekt.

Situationsplanen redovisas i skala 1:400 eller 1:500 och ska innehålla mur med mått samt måttsättning till tomtgräns minst två mått som är vinkelräta mot tomtgränsen.

Kartan för situationsplanen kan du hämta i kommunens kartjänst Nässjökartan. Genom att söka på din fastighetsbeteckning får du kartan över tomten/fastigheten som du kan skriva ut i pdf-format.
Nässjökartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bild SituationsplanFörstora bilden

Nybyggnadskarta

Ärendet kan behöva kompletteras med en nybyggnadskarta. Handläggaren som prövar ditt ärende tar kontakt med dig och ber dig komplettera med detta. Här kan du läsa mer om vad en nybyggnadskarta är,
Nybyggnadskarta

Förslag till kontrollplan

Kontrollplanen är ett dokument som beskriver vilka kontroller som ska göras under byggnationen. I kontrollplanen ska det bland annat stå vad som ska kontrolleras, på vilket sätt kontrollerna görs och vad kontrollresultatet ska jämföras mot. Det ska också framgå vem som ska utföra kontrollerna. I enklare ärenden kan du själv ta fram en kontrollplan.

Handläggning av ditt ärende

Vi ska handlägga ditt ärende inom 10 veckor. För att vi ska kunna bedöma din anmälan är det viktigt att den är komplett med fackmässiga ritningar. Studera exempelritningarna noga för att se vad som ska ingå. Om din ansökan inte är fullständig kan vi begära komplettering.


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.