Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Trygghetsmätning

Trygghetsmätning

17-30 oktober genomför vi en undersökning om trygghet. Har du fått ett sms med inbjudan om att vara med? Då är du en av de kommuninvånare som får möjlighet att svara på vår undersökning.

I SMS:et som skickas ut finns en länk till en enkätundersökning med cirka 20 frågor om upplevd trygghet. På vissa frågor kan du även peka ut vilka platser som upplevs otrygga och varför. 

Undersökningen genomförs för att ta reda på hur vanligt det är att kommuninvånarna känner sig trygga eller otrygga. Vi vill också ta reda på om det finns platser i kommunen som upplevs särskilt otrygga. Resultaten kommer att utgöra en viktig del i kommunens brottsförebyggande arbete och hjälper oss att prioritera var vi behöver fler trygghetsskapande insatser.

Det är helt frivilligt att svara på enkäten och du kan avbryta när du vill. Dina svar kommer till oss först när du svarat på hela enkäten. Dina personliga svar på enkäten kommer inte att visas för någon obehörig och resultaten av undersökningen presenteras alltid på gruppnivå så att dina enskilda svar inte syns.

Alla personer som svarar på hela enkäten och skickar in sina svar har möjlighet att vinna en iPhone SE 64GB (värde 5 690 kronor).


Om trygghet

Trygghet är en individuell känsla som påverkas av olika saker. Det kan vara en otrygghet att inte kunna hantera sin ekonomiska situation eller själv kunna påverka i sitt liv. Det kan också handla om vilken tillit och gemenskap som finns mellan människor i ett område eller i en familj. Men det kan också handla om oro för sin egen eller andras säkerhet. Att inte behöva bevittna våld eller själv bli utsatt.

Tillsammans vill vi bygga ett tryggare samhälle. Tack för att du deltar.


Frågor och svar

Är någon av länkarna i SMS:et riskfyllda?
Nej, ena länken går till enkäten, andra till en kommunwebbsida som beskriver undersökningen och tredje länken kan man klicka på om man avböjer deltagande. Om man klickar på avböj får man inga påminnelser.

Vad är syftet med undersökningen?
Nässjöbornas åsikter och synpunkter kommer att utgöra en viktig del i kommunens brottsförebyggande arbete. Vi vill höra medborgarnas erfarenheter för att veta var vi ska prioritera var vi ska göra mer trygghetsskapande insatser.

Kan jag fylla i enkäten på andra sätt än med telefon – tex med dator eller surfplatta?
Ja, du tar länken till enkäten och lägger in i adressfältet i vilken webbläsare som helst och kan du svara på enkäten med vilken dator eller surfplatta som helst.

Kan jag svara på något annat språk än svenska?

Ja, du kan välja att svara på svenska, finska, engelska, assyriska, arabiska, kurdiska eller turkiska. Du väljer själv språk när du klickat in dig på länken till enkäten.

Jag har svarat på enkäten men får ändå påminnelser om att jag ska svara!?
Då har du inte svarat på hela enkäten. När du gjort det får du inga fler påminnelser. Klicka på enkätlänken i något av de SMS du fått för att göra färdigt hela enkäten.

Kan jag fylla i enkäten med pappersenkät istället?
Nej, tyvärr finns inte den möjligheten.

Är det frivilligt att delta?
Ja, det är helt frivilligt att delta men dina svar är viktiga.

Hur lång tid tar det att fylla i enkäten?
Det tar cirka 5-10 minuter att fylla i enkäten.

Stämmer det att man kan vinna en Iphone om man svarar på enkäten?
Ja, de som svarar på hela enkäten är med i utlottningen av en Iphone. Vinnaren kontaktas efter att undersökningen är genomförd och vi skickar telefonen till den personen.

Hur länge pågår undersökningen?
Den pågår under två veckor. Det innebär att du från den 17 oktober har två veckor på dig att svara på enkäten. Du får flera påminnelser under dessa två veckor – om du inte klickar på avböj-länken i SMS:et. Då får du inte längre några påminnelser och du kan inte delta i undersökningen.

Varför får just jag denna inbjudan/detta SMS?
Du är en av flera tusen slumpmässigt utvalda personer i åldern 16-84 år boende i Nässjö kommun. Det är alltså slumpen och inget annat som gjort att just du fått inbjudan.

Kan någon se mina svar? Är jag anonym?
Under undersökningens genomförande, när vi samlar in enkätsvaren, hanterar vi ditt mobilnummer och uppgifter om ålder och kön. När undersökningen är genomförd tas kopplingen till ditt mobilnummer bort (raderas och sparas inte) och det kommer inte finnas någon koppling mellan dina svar i undersökningen och dina personuppgifter såsom namn, mobilnummer eller något annat. Alltså, det kommer inte vara möjligt att i resultaten av undersökningen identifiera att vissa svar kommer från just dig.

 

Så behandlas personuppgifter i genomförandet av undersökningen

Ändamål med undersökningen

Undersökningen syftar till att ge kommunen kunskap om medborgares upplevda trygghet per område och specifika otrygga platser för att kommunen i samverkan med bostadsbolag och polis ska kunna sätta in trygghetsfrämjande insatser på goda grunder.

Undersökningen följer forskningsetiska principer, till exempel informationskravet och samtyckeskravet samt dataskyddsförordningen vad gäller hantering av personuppgifter. Det är frivilligt för medborgaren som får SMS-inbjudan att svara eller ej.

Kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller

Under de 4 veckor undersökningen genomförs behandlas respondentens adress och telefonnummer. När undersökningen är slutförd raderas samtliga personuppgifter och i resultatet av undersökningen kan svaren inte kopplas till svarandes personuppgifter.

Varifrån har vi fått de telefonnummer som undersökningen skickats till?

De telefonnummer som undersökningen skickas till har tagits fram via en nummerupplysningstjänst. Ett slumpmässigt urval görs bland alla telefonnummer per område i kommunen och det beror alltså helt på slumpen vem som får undersökningen skickad till sig.

Rättslig grund

Den personuppgiftsansvariges rättsliga grund för denna behandling av personuppgifter är att den personuppgiftsansvariga verksamheten ska kunna utföra uppgifter av allmänt intresse (Dataskyddsförordningen, Artikel 6 1e).

Vem tar del av personuppgifterna?

Personuppgifter (adress, telefonnummer) hanteras endast under undersökningens genomförande och då på ett informationssäkert sätt och endast av dedikerad personal hos vår leverantör Embrace Safety AB som arbetar med den aktuella undersökningen.

Hur länge lagras personuppgifterna?

Personuppgifter som behandlas i undersökningen lagras bara under undersökningens genomförande, cirka 4 veckor. När undersökningen är slutförd raderas samtliga personuppgifter så att den slutgiltiga datafilen anonymiseras.

Överföring till tredjeland

Dataskyddsförordningen reglerar särskilt aspekten kring delning av personuppgifter med tredje land, det vill säga länder som inte är en del av den Europeiska unionen. I genomförandet av undersökningen förekommer ingen sådan delning av personuppgifter med tredje land.

Kontaktuppgifter till den personuppgiftsansvarige

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i undersökningen är kommunstyrelsen i Nässjö kommun.

Kommunens dataskyddsombud är Erik Selander som nås via Höglandsförbundet på tfn 0381- 679508 eller via följande e-postadress: dataskyddsombud@hoglandet.se

Om du som registrerad har synpunkter på hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss eller lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten imy@imy.se som är tillsynsmyndighet för dataskyddsfrågor.

Kontakt

Expandera Minimera

Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.