Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Samverkan med arbetsliv

Samarbetet med arbetslivet är a och o för att säkra framtidens behov av kompetens. Nedan presenterar vi några områden där du som företagare/organisation kan välja att samverka med oss.

Kanske nappar ni på flera, väljer bara ett förslag eller så har ni önskemål som vi inte nämner här. Oavsett vilket är du välkommen att kontakta oss för att utveckla ett samarbete som skapar möjligheter, utveckling och ny utbildning för de speciella kompetensbehov ni ser nu och i framtiden.

Stödföretag i ansökningar

Arbetslivet är den främsta drivkraften bakom vilka yrkeshögskoleutbildningar som startar och hur de är upplagda. Varje år söker Nässjöakademin nya yrkeshögskoleutbildningar (YH) tillsammans med arbetslivet. Om det inte finns någon utbildning idag som matchar dina kompetensbehov, kan du delta i en ansökan om att starta en helt ny. Du kan också påverka utbudet av utbildningar genom att bidra till analyser om framtida behov inom din bransch.

Ledningsgrupp

Som företag finns det stora möjligheter att påverka en speciell YH-utbildning även under själva genomförandet. Allt för att du som arbetsgivare ska få rätt kompetens i rätt tid. Som företagsrepresentant i ledningsgruppen, där även utbildningsledare och studeranderepresentanter ingår, jobbar ni för utbildningens utveckling och för att säkra att kursinnehållet stämmer överens med vad som efterfrågas på arbetsmarknaden.

Studiebesök

Ta chansen att väcka nyfikenhet hos nuvarande studerande genom att bjuda in och ta emot klasser för studiebesök. I vissa kurser behöver de studerande komplettera sitt lärande med att göra besök på företag och få en presentation av företagets verksamhet.

LIA-företag

Yrkeshögskolan är en fantastisk plattform för ditt företag att ta fram och rekrytera nya medarbetare med skräddarsydd kompetens. Genom att ta emot yrkeshögskolestuderande på så kallad LIA (Lärande i arbete) ger ni den studerande möjlighet att omsätta sitt teoretiska kunnande i en praktisk miljö. I gengäld får ni lära känna en potentiell ny medarbetare men även ta del av den kunskap som hen tar med sig in i LIA-perioden.

Utvecklingsprojekt

Ta vara på möjligheten att se Nässjöakademin som din utvecklingsavdelning. Har du funderingar på hur ni kan bli bättre inom olika områden i ditt företag eller funderar du över en särskild tillverkningsteknik, materialval eller bara vill att skolan ska arbeta med någon fråga som berör ditt företag? Hör av dig så kan vi kanske lägga in ditt önskemål som en del i undervisningen.

Kompetensutveckling för företag och organisationer

Vi har både kortare kurser och längre utbildningar i våra lokaler på Nässjöakademin. Vissa vänder sig till dig som jobbar inom ett speciellt område medan andra utbildningar passar hela personalgrupper oavsett arbetsområde. En del är redan färdigpaketerade av utbildningsanordnaren, andra skräddarsys för att hitta unika lösningar som passar just de behov som ni har. Här hittar du aktuella kurser och utbildningar,
Kompetensutveckling för företag.

Kontakt

Expandera Minimera

Kontakt för mer information
Torbjörn Trägårdh
0380-51 72 51
torbjorn.tragardh@nassjo.se

Nässjöakademin
Framtidsvägen 1
571 35 Nässjö
nassjoakademin@nassjo.se


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.