Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Vanliga frågor om bidrag för enskild väg

Vem kan söka bidrag?

Du har rätt till bidrag för utfartsväg från den fastighet där du bor eller är hyresgäst. Bidraget betalas inte ut till så kallad ägoväg eller väg som går till en sommarbostad eller annat fritidshus. Har en intresseförening eller liknande ansvaret för väghållningen kan föreningen få bidraget.

Vilken standard ska vägen ha?

Vägen ska hålla samma standard som gäller för enskilda vägar som får statsbidrag. Den ska vara tillgänglig för allmänheten i samma utsträckning som gäller för statsbidragsberättigade vägar. Bidraget betalas ut när vägen godkänts av de kommunala myndigheterna.

Hur stort är bidraget?

Vägens längd beräknas från huvudingången till fastighetstomten och tills vägen ansluter eller övergår i allmän eller annan bidragsberättigad väg. Bidraget för är 3,00 kr per sträckmeter. Endast vägar längre än 300 meter är berättigade till bidrag. Bidraget betalas ut under mars månad påföljande år.

För att få bidrag för en väg som leder till flera fastigheter ska de fastighetsägare som berörs lämna in en gemensam ansökan där huvuddelen av fastighetsägarna åtar sig att gemensamt ansvara för underhållet.

Kontakt

Expandera Minimera

Tekniska serviceförvaltningen
Nässjö Kommun
571 80 Nässjö
0380-51 80 00
tekniska@nassjo.se


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.