Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Kommunens årsredovisning

I årsredovisningen sammanfattas kommunens och de kommunala bolagens verksamhet och ekonomiska redovisning.

Här kan du bland annat läsa om hur verksamheten i Nässjö kommun är organiserad, om kommunens ekonomi, vilka mål som finns uppsatta för verksamheten, sammanställning över personal och viktiga händelser under året inom kommunens verksamheter. Årsredovisningen redovisar hur den uppsatta budgeten och verksamhetsmålen för året har uppfyllts.

Nedtill på sidan finner du aktuell årsredovisning.

Under 2021 använde Nässjö kommun drygt 2,1 miljarder kronor för att driva de kommunala verksamheterna. Det allra mesta, cirka 88 procent, gick till skola, vård och omsorg. Dessutom bedrivs en hel del verksamhet i de kommunala bolagen.

Hur får kommunen sina pengar?

Kommunens viktigaste intäkter är kommunalskatt, statsbidrag och verksamhetsintäkter. Under 2021 fick Nässjö kommun in nästan 1,5 miljarder kronor i skatteintäkter.

För att alla svenska kommuner ska ha möjlighet att tillhandahålla en likvärdig service till sina kommunmedborgare, oavsett förutsättningar, finns ett utjämningssystem mellan kommunerna.

Utjämningssystemet, tillsammans med fastighetsavgiften och generella statsbidrag, gav kommunen intäkter på 695 miljoner kronor 2021.

De olika verksamheterna fick 2021 in intäkter på 419 miljoner kronor, främst beroende av bidrag, avgifter och försäljning.

Hur fördelas kostnaderna?

Den absolut största delen av kommunens kostnader utgörs av personalkostnader (nästan 1,7 miljarder). I kommunen arbetar cirka 3 000 anställda inom de kommunala verksamheterna.

Kommunen har också kostnader för bland annat köp av verksamhet, lokaler och utbetalning av olika bidrag.

En hundralapp i skatt fördelas på följande sätt

Skattesatsen uppgick inkomståret 2021 till 22,54 procent. Det innebär att för varje 100 kronor i kommunalt beseskattningsbar inkomst betalas 22,54 kr i skatt till kommunen.

Så här mycket av 100 kronor i kommunalskatt går till de olika verksamheterna:

  • 46 kr går till pedagogisk verksamhet (inkl förskola)
  • 32 kr går till omsorg om äldre och funktionsnedsatta
  • 10 kr går till individ- och familjeomsorg
  • 6 kr går till infrastruktur, skydd med mera
  • 2 kr går till särskilt riktade insatser
  • 2 kr går till fritidsverksamhet
  • 2 kr går till kulturverksamhet
  • 1 kr går till politisk verksamhet.

Ett tryckt exemplar av årsredovisningen kan hämtas på medborgarkontoret, Rådhusgatan 28 i Nässjö.

Årsredovisning 2021 finns i Diariet: Sammanställd årsredovisning 2021, Diariet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontakt

Expandera Minimera

Ekonomichef
Jan Öhlin
0380-51 88 61
jan.ohlin@nassjo.se
.


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.