Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Kommunens årsredovisning

I årsredovisningen sammanfattas kommunens och de kommunala bolagens verksamhet och ekonomiska redovisning.

Här kan du bland annat läsa om hur verksamheten i Nässjö kommun är organiserad, om kommunens ekonomi, vilka mål som finns uppsatta för verksamheten, sammanställning över personal och viktiga händelser under året inom kommunens verksamheter. Årsredovisningen redovisar hur den uppsatta budgeten och verksamhetsmålen för året har uppfyllts.

Nedtill på sidan finner du aktuell årsredovisning.

Under 2023 använde Nässjö kommun drygt 2,8 miljarder kronor för att driva de kommunala verksamheterna. Det allra mesta, cirka 88 procent, gick till skola, vård och omsorg. Dessutom bedrivs en hel del verksamhet i de kommunala bolagen.

Hur får kommunen sina pengar?
Kommunens viktigaste intäkter är kommunalskatt, statsbidrag och verksamhetsintäkter. Under 2023 fick Nässjö kommun in drygt 1,6 miljarder kronor i skatteintäkter.

För att alla svenska kommuner ska ha möjlighet att tillhandahålla en likvärdig service till sina kommunmedborgare, oavsett förutsättningar, finns ett utjämningssystem mellan kommunerna. Utjämningssystemet, tillsammans med fastighetsavgiften och generella statsbidrag, gav kommunen intäkter på 793 miljoner kronor 2023.

De olika verksamheterna fick 2023 in intäkter på 458 miljoner kronor, främst beroende av bidrag, avgifter och försäljning.

Hur fördelas kostnaderna?
Kostnaderna för den löpande verksamheten under 2023 uppgick till 2,8 miljarder kronor. Den absolut största delen av kommunens kostnader utgörs av personalkostnader (1,7 miljarder). I kommunen arbetar cirka 3 000 anställda inom de kommunala verksamheterna.

Kommunen har också kostnader för bland annat köp av verksamhet, lokaler och utbetalning av olika bidrag.

En hundralapp i skatt fördelas på följande sätt
Skattesatsen uppgick inkomståret 2023 till 22,54 procent. Det innebär att för varje 100 kronor i kommunalt beseskattningsbar inkomst betalas 22,54 kr i skatt till kommunen.

Så här mycket av 100 kronor i kommunalskatt går till de olika verksamheterna:

  • 47 kr går till pedagogisk verksamhet (inkl förskola)
  • 31 kr går till omsorg om äldre och funktionsnedsatta
  • 10 kr går till individ- och familjeomsorg
  • 6 kr går till infrastruktur, skydd med mera
  • 2 kr går till särskilt riktade insatser
  • 2 kr går till fritidsverksamhet
  • 1 kr går till kulturverksamhet
  • 1 kr går till politisk verksamhet.

Ett tryckt exemplar av årsredovisningen kan hämtas på medborgarkontoret, Rådhusgatan 28 i Nässjö.

Årsredovisning 2023 Pdf, 3.1 MB.

Ett tryckt exemplar av årsredovisningen kan hämtas på Kontaktcenter i Stadshuset, Rådhusgatan 28 i Nässjö.

Kontakt

Expandera Minimera

Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.