Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Kamerabevakning

Information om kameraövervakning i Nässjö kommuns verksamheter.

Syftet med kameraövervakningen

  • Brottsförebyggande
  • För att upprätthålla en trygg miljö
  • Kameraövervakningen kommer att användas för att förebygga allvarliga händelser i form av stöld, hot och våld samt andra händelser där en polisiär utredning krävs.

Lagringstid av specifika inspelningar och händelser

Inspelat material sparas på särskilda servrar med hög IT-säkerhet. Det inspelade materialet lagras i 14 dagar och raderas därefter veckovis. Vid händelser av brottslig karaktär säkras bevismaterial för vidarebefordran till polismyndighet.

Vem har tillgång till materialet?

Ett fåtal behöriga personer såsom verksamhetens ledning och IT-ansvarig har tillgång till materialet.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig för skolornas kamerabevakning är Barn- och utbildningsnämnden,
bukontoret@nassjo.se.

Rätten till registerutdrag

Du som enskild individ har rätten att begära ut dina egna personuppgifter. Vid kamerabevakning har du rätt att begära ut registerutdrag i form av inspelat material där du själv förekommer i bild. Utdrag ur inspelat material lämnas ut kostnadsfritt om det inte är fråga om orimliga eller uppenbara begäranden. Vid ett registerutdrag behöver den som begär ut utdraget identifiera sig, specificera den bevakade platsen samt uppge datum och klockslag.

Personuppgiftsansvarig lämnar inte ut sekretessbelagt material enligt offentlighets- och sekretesslagen i ett utdrag.

Personuppgifter och klagomål

Tycker du att verksamheten behandlat dina personuppgifter felaktigt kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten för klagomål. Vid frågor som gäller verksamhetens personuppgiftsbehandling kan du vända dig till kommunens dataskyddsombud.

Kontaktuppgifter


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.