Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Utveckling av skogens miljövärden

Nässjö kommun har med stöd av Skogsstyrelsen deltagit i ett projekt för att utveckla skogens miljövärden inom ramen för landsbygdsprogrammet. Projektet är delvis finansierat av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Inom ramen för projektet har Nässjö kommun på skogsfastigheten Strete 1:7 bland annat:

  • Frihuggit ekar
  • Ädellöv har prioriterats, exempel på detta är ek, ask, lind, lönn, bok och fågelbär
  • Odlingsrösen och stenar har röjts

Kontakt

Expandera Minimera

Tekniska serviceförvaltningen
0380-51 80 00


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.