Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Livsmedelsverksamhet

Om du ska starta livsmedelsverksamhet måste du anmäla det till kommunen. Det gäller även om du bara ska driva verksamheten några dagar. Även andra ändringar i verksamheten som ägarbyte, utökning, avveckling ska meddelas.

Registrera dricksvattenanläggning

Om du inte har kommunalt vatten till lokalen måste du registrera din dricksvattenanläggning. Då tillkommer bland annat krav på regelbunden provtagning av vattnet.

Egenkontroll av livsmedelsverksamhet

Du måste ha tydliga rutiner för att kontrollera att din verksamhet uppfyller livsmedelslagsstiftningen, så kallad egenkontroll.

Övriga tillstånd som kan krävas:

  • För att få servera alkohol behöver du ansöka om serverings­tillstånd hos socialförvaltningen.
  • Behöver du ändra ventilationen i lokalen kan du behöva bygglov hos samhällsplaneringskontoret.
  • Ska du hantera brandfarlig vara måste du söka tillstånd hos räddningstjänsten.
  • Du kan också behöva göra en anmälan för installation av fettavskiljare. Det gör du hos Nässjö Affärsverk AB

Vad händer om man startar en livsmedelsverksamhet utan att anmäla den?

Om du startar en livsmedelsanläggning utan att ha fått en registrering riskerar du att få betala en sanktionsavgift på mellan 5 000 kronor och 75 000 kronor. Exakt hur stor sanktionsavgiften blir beror på företagets årsomsättning. För regioner, kommunala och statliga verksamheter är sanktionsavgiften 40 000 kronor, oavsett omsättning.

Vad händer om man ändrar en verksamhet eller gör ett ägarbyte utan att anmäla det?

Anmäler du inte en förändring som innebär att organisationsnumret förändras riskerar du att få betala en sanktionsavgift. Sanktionsavgiften är på mellan 2 500 kronor och 40 000 kronor, beroende på företagets årsomsättning. För regioner, kommunala och statliga verksamheter är sanktionsavgiften 40 000 kronor.

Anmälan och registrering via e-tjänst

Via e-tjänst gör du din anmälan och registrering av livsmedelsanläggning och dricksvattenanläggning,
Livsmedelsanläggning - Anmälan, Självservice Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.