Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Om man inte följer regelverket

I många fall kan en brist åtgärdas på plats exempelvis när en dekal saknas eller när reklam är otillåten.

Vid andra typer av brister eller då brister inte åtgärdas på en gång så öppnas en tillsynsutredning för att utreda vilka åtgärder som måste tas och om det krävs eventuella sanktioner.

De vanligaste bristerna är:

  • Försäljning till minderåriga
  • Bristfällig legitimationskontroll
  • Dekal om åldersgräns fattas
  • Otillåten reklam
  • Egenkontrollprogram fattas eller sänds inte in till kommunen på dennes begäran

När alkoholhandläggaren fått säkerställd information om en brist skrivs ett brev till ägaren där man förklarar på vilket sätt man brutit mot lagen och att ägaren skall sända in ett svar på varför butiken har brustit. Ägaren skall också förklara vad de tänker göra för att det inte skall hända igen samt sända in en kopia på försäljningsställets egenkontrollprogram.

Butiker som brister vid försäljning av folköl får uppföljande besök för att kontrollera att ägaren fortsättningsvis följer de regler som gäller. Nässjö kommun eftersträvar i första hand att stödja ägaren till att klara de regler som gäller och att arbeta för att kunna lösa eventuella brister som uppstår.

Sanktioner

Vid de ärenden som kommunen driver tas beslut om sanktioner vid brott mot alkohollagen av socialnämnden. Är det en mindre allvarligt förseelse så avskrivs vanligen utredningen med en erinran.

Kommunens sanktioner drabbar den som äger företaget även om det är någon i personalen som har brutit mot lagen. Det är ägarens ansvar att utbilda och se till att personalen följer reglerna.

Polis och åklagare kan också driva ärende mot de som inte följer alkohollagen och då blir sanktionen fängelse eller dagsböter. Denna straffrättsliga sanktion drabbar den person som bryter mot lagen exempelvis om en kassörska säljer till en minderårig.

 

Exempel på föreläggande är att:

  • skärpa sin ålderskontroll
  • inte sälja lösa cigaretter
  • sätta upp åldersdekal
  • ta bort otillåten reklam
  • sända in egenkontrollprogram

Vite

Vitet som normalt ligger på ca 5 000-20 000 kr kopplas till föreläggandet när det anses nödvändigt för att ägaren ska följa det. Bryter ägaren mot föreläggande med vite är det Förvaltningsrätten som avgör om vitet ska dömas ut.

Folköl

Upprepade eller allvarliga brister vid försäljning av folköl kommer leda till att ägaren får varning eller försäljningsförbud i 6 eller 12 månader.

Kontakt

Expandera Minimera

Socialförvaltningen
Frida Phalén, alkoholhandläggare
frida.phalen@nassjo.se
0380-51 86 09


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.