Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Hälsoskyddsverksamhet

Vissa typer av hälsoskyddsverksamhet kräver anmälan enligt lag. Det handlar till exempel om skol- och förskoleverksamhet, bassängbad, fotvård, piercing och tatuering (hygienisk behandling).

Anmälan krävs enligt 38 § SFS1998:899 ”förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd”.

För att få bedriva den typen av verksamhet måste du göra en anmälan minst sex veckor innan du startar din verksamhet. En avgift tas ut för handläggning av anmälan.

Det kan även behövas bygglov för verksamheten. Läs mer om vad som gäller för bygglov,
Bygglov


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.