Meny Stäng Sök
Meny Stäng Meny

Hälsoskyddsverksamhet

Hälsoskyddsverksamhet

Vissa typer av hälsoskyddsverksamhet kräver anmälan enligt lag. Det handlar till exempel om skol- och förskoleverksamhet, bassängbad, fotvård, piercing och tatuering (hygienisk behandling).

Anmälan krävs enligt 38 § SFS1998:899 ”förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd”.

För att få bedriva den typen av verksamhet måste du göra en anmälan minst sex veckor innan du startar din verksamhet. En avgift tas ut för handläggning av anmälan.

Det kan även behövas bygglov för verksamheten. Läs mer om vad som gäller för bygglov: Bygglov.


×
Use Google to translate nassjo.se.
Please be aware that Nässjö kommun cannot take responsibility for the accuracy of the translation.