Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Stöd i hemmet

Det finns olika former av hjälp att få från kommunen för att klara sig så självständigt som möjligt i vardagen.

Ansökan

Du som har behov av någon form av stöd i hemmet ansöker om det via Socialförvaltningens socialsekreterare. När du ansöker om stöd kommer du få prata med en socialsekreterare som ställer frågor kring din situation och vad du behöver hjälp med, det kallar vi att utreda behov. Socialsekreteraren utreder enligt Socialtjänstlagen som säger att alla ska tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Ibland behöver socialsekreteraren få ytterligare information från sjukvård och/eller närstående, men då tillfrågas du alltid först. Informationen som socialsekreteraren samlar in bedöms och utifrån ditt behov fattas sedan ett beslut i ärendet. Utredningstid beror på vilka behov som behöver utredas, det kan ta allt ifrån någon dag upp till flera veckor. Om du inte är nöjd med ditt beslut, går det att överklaga. Du får mer information kring utredningsförfarandet, hur vi arbetar med sekretess och beslut när du pratar med din socialsekreterare.

Om du redan har pågående insatser men önskar ytterligare stöd, kontakta din socialsekreterare.

Bostadsanpassning

Du som är funktionshindrad kan få bidrag till att anpassa ditt hem för ett självständigt liv i eget boende.

Bli kontaktperson

En kontaktperson är en medmänniska som hjälper den som har en funktions­nedsättning att bryta isolering och...

Kontakt

Expandera Minimera

Socialsekreterare
Om du vill ansöka om stöd eller om du har andra frågor når du socialsekreterare via kommunens kontaktcenter,
telefon 0380-51 80 00 vardagar 8.30-9.30.

Du kan även maila socialforvaltningen@nassjo.se.

Vill du lämna en synpunkt eller klagomål?
Om du vill lämna en synpunkt eller klagomål gällande din upplevelse i kontakten med Socialförvaltningen, gör du det enklast via vår e-tjänst,
Lämna synpunkt till Socialförvaltningen eller kontakta oss genom ovanstående kontaktuppgifter.


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.